franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   6 244 116 781 2 833 732