franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   9 152 115 973 3 359 905