franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   5 851 116 751 2 542 942