franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   6 755 115 804 2 962 077