franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   6 209 116 781 2 746 164