franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   8 231 115 901 3 172 800