franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   6 101 116 772 2 675 288