franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   10 705 115 1 067 3 764 406