franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   9 610 115 994 3 489 911