franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   5 850 116 751 2 541 423