franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   5 504 116 726 2 424 691