franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   7 288 115 830 3 029 086