franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   12 602 118 1 138 4 038 503