franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   6 071 116 771 2 655 693