franek42

Franek z Kraków
emeryt pseudonim do opowiadań - franco/domestico
razem:   6 209 116 780 2 743 829