Szarik

z Kraina Podziemnej Pomarańczy, 43 lata
razem:   930 64 292 621 895