Szarik

z Kraina Podziemnej Pomarańczy, 44 lata
razem:   976 64 293 641 785