Sny - str 7

  • Proroczy sen

    Mam na imię Tomek. Dnia 1 Listopada na drugiego.(bo było to w nocy). Zbliżała się godzina 22.00. Więc wyłączyłem komputer. Położyłem się do łóżka z intencją ...

  • Wujek

    Pewnego dnia wieczorem zaskoczył mnie dziwny telefon. Dzwonił Wujek i powiedział, że miałem dziś czerwone skarpetki. A terroryści często noszą takie. Polecił mi surowo ...

  • Mądry i fajny sen

    A więc w tym mądrym śnie szłam sobie piękną drogą, a tu nagle smok mi wyskakuje i jak mi machnął ogonem przed nosem to upadłam. Poczułam kamień. Miał kształt banana ...