Materiał znajduje się w poczekalni. Prosimy o łapkę i komentarz.

Nasze życie w kontekście Słowa Bożego cz. 3

Przykazania, które złamał Kościół katolicki.

Od 966 roku kiedy to Mieszko I przyjął chrzest, Polska stała się krajem chrześcijańskim. W ciemnych wiekach kościół miał wielką siłę w całej Europie. Katolicyzm jest największą religią na terenie obecnej Polski. Dla bardzo wielu Polaków kościół równa się Bóg. Z tego to powodu przez lata ludzie z bojaźnią i wielkim szacunkiem traktowali księży, arcybiskupów i biskupów. Wielu ludzi płakało ze szczęścia kiedy Polak został wybrany biskupem Rzymu, czyli papieżem. W obecnym czasie Polski KK mocno współpracuje z PiS lub na odwrót. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach ludzie nie chcą zobaczyć prawdy o głównej religii i głównym kościele naszej ojczyzny. Na każdej mszy czytany jest kawałek z Pisma Świętego i wówczas na końcu padają zawsze słowa z ust czytającego: Oto Słowo Boże. W dzisiejszym felietonie postaram się pokazać prawdziwą twarz KK w Polsce. Zacznę od dziesięciu przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi i oryginalnie wyrył je sam na kamiennych tablicach. Jak wiadomo kamień to jedyna rzecz, która zostaje najdłużej. Tablice były dwie ze specjalnego powodu. Oryginał Mojżesz zniszczył, niszcząc nimi złotego cielca.

I Nie będziesz miał innych bogów przede mną.

Kościół mówi o bogu Ojcu i jego synu Jezusie Chrystusie. Jednak podstawą i fundamentem KK jest Najświętsza Maria Panna. Wy katolicy możecie podnieść głos sprzeciwu, ale fakt jest faktem. Dlaczego? Bo Bóg jest nazywany przez KK świętym, a Maria Najświętszą. Kościół zachęca do modlitw do Marii, powierza Jej kraj, prosi u Niej łaskę u Boga Ojca lub jej Syna.

Zadam wam pytanie drodzy katolicy. Czyim synem był Jezus? Jeżeli powiecie, że Boga i Marii, jesteście w poważnym błędzie. Jeżeli to zrozumiecie, to praktycznie wasza noga nie powinna więcej stanąć w tym odstępczym kościele.

II Nie będziesz wykonywał posągu na niebie wysoko, na ziemi nisko i w wodzie pod ziemią i nie będziesz oddawał temu pokłonu....

Dalej w tym przykazaniu Bóg mówi, że jest Bogiem zazdrosnym i karze kilka pokoleń za przekroczenia jego poleceń i błogosławi kilkaset pokoleń za ich przestrzeganie.

Oczywiście nie muszę pisać, że KK wykonuje posągi Marii, wykonuje posągi Jezusa na krzyżu. Posągi Marii są dekorowane, całowane, otaczane specjalną czcią. Oczywiście katolicy klękają, kładą się i oczywiście oddają pokłon tym posągom. I nikt z katolików nie uważa tego za przekroczenie.

III Pamiętaj, byś czcił sobotę, jako dzień święty.

Kościół zmienił ten dzień na niedzielę. Niestety większość kościołów protestanckich to również przyjęła. Jak jest to ważne i jak ciężkie to jest przekroczenie, możecie poczytać w księdze Objawienia.

IV Czcij ojca swego i matką swoją.

W tym nie jest tak źle. Nie sądzę by KK to łamał.

VI Nie zabijaj.

Instytucja KK ma na swoich rękach krew więcej niż 50 milionów ludzi. W Polsce nie popełniono tylu zbrodni co w zachodniej Europie, ale również zabijano i męczono ludzi w wiekach średnich. Palono na stosach, łamano kołem. Topiono w wodzie …

VII Nie będziesz popełniał cudzołóstwa.

W zrozumieniu tego przekroczenia, które padło z ust Pana, wielu księży i biskupów złamało to przykazanie. Wielkim powodem tego stanu było wprowadzenie celibatu, które jest sprzeczne z naturą i z Pismem Świętym.

VIII Nie będziesz kradł.

No cóż, bezpośrednio księża i biskupi nie kradną. Pośrednio? Sami sobie dopowiedzcie. Płacicie podatki, które rząd PiS daje ojcu dyrektorowi Rydzykowi, który nie jest zbyt uczciwy, łagodnie mówiąc, od 20+ lat. Wyjątkowy człowiek. W sensie negatywnym.

IX Nie będziesz składał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu.

Generalnie nie jest tu tak źle. Oczywiście zdarzały się pojedyncze wypadki.

X Nie będziesz pożądał domu bliźniego, żony, sług, wołu, osła ani żadnej rzeczy należącej do niego.

Księża pożądają głównie synów, córek i żon bliźnich, bo resztę dóbr doczesnych mają lepszego gatunku niż zwykli parafianie. Na szczęście nie są to wszyscy, ale wystarczy tylko jeden, który tego dokonał, a którego nie usunięto i nie ukarano z tej jaskini zbójców, by rzucić dodatkowy zły cień na cały Kościół.

Jaskinia zbójców, to nie moje słowo, ale ludzi z Polski tytułujący tę złą i skorumpowaną i zepsutą do szpiku kości instytucję.

To tyle jeżeli chodzi o dekalog. Jest jednak coś więcej. W Piśmie Świętym wymieniono wiele zbrodni, za które człowiek będzie pociągnięty do odpowiedzialności przed Sądem Ostatecznym. Oczywiście Mojżesz oznajmił większość tych przewinień ludowi Izraela. Nie Mojżesz je wymyślił, ale Bóg, Pan Zastępów. W całej Biblii nie ma jednak wymienionego największego przestępstwa, jakie człowiek może popełnić wobec drugiego człowieka. Zbrodni pedofilii.
Oczywiście pedofilią popełniają ludzie ze wszystkich zawodów. Dlaczego jednak ta zbrodnia jest szczególnie zła jeżeli popełni ją przedstawiciel jakiegokolwiek kościoła? Jest to chyba zrozumiałe. Ci ludzie uzurpują sobie prawo do prowadzenia wierzących do Boga. Zilustruję przykładem z Biblii, jak Bóg potraktował ludzi, którzy sprzeciwili się człowiekowi, którego Bóg wybrał, by prowadził Jego lud. Co ma jedno do drugiego? Bóg sobie życzy by ludzie byli święci. Ci, którzy mają Go reprezentować, mają być bez skazy. Bóg wybrał spośród Izraela Lewitów, grupę ludzi z pokolenia Leviego by mu służyli przed ołtarzem. Na pustyni był to specjalny namiot z miejscem świętym i najświętszym. Korach, Datan i Abiram zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Mojżesz zapytał Pana w tej sprawie. Bóg nie chciał dyskusji, tylko ogłosił, żeby wszyscy się odsunęli od buntowników. Wówczas otworzył ziemię i buntownicy wpadli żywcem do Szeolu wraz ze swoimi rodzinami. Rodziny mogły się odsunąć, wówczas by nie zginęły. Kadzidła zostały. Lud się zbuntował i wówczas Pan zesłał ogień z nieba i zabił 250 mężczyzn, którzy chcieli ofiarować niezgodnie z prawem, kadzidła.

Pedofilia to paskudny gwałt. Sam gwałt jest bardzo zły, bo zabija na życie, a w najlepszym razie na wiele lat jakąś część ducha danej osoby. Gwałt dziecka jest jednym z najgorszych czynów, jakie w ogóle istnieją. Papież Franciszek nakazał śledztwa i za karę usuwał ze stanowisk winnych. Czy jest to sprawiedliwe? Oczywiście, że nie ponieważ inni ludzie za ten sam czyn są skazywani na wieloletnie więzienie. A co w Polsce? Nic. Powołano komisję w lipcu ubiegłego roku i nic. Ksiądz Isakowicz- Zalewski miał być członkiem tej komisji, ale Episkopat Polski naciskał na rząd PiS i pan Zalewski nie został wybrany. Czasami jeżeli jest wyjątkowo dużo skarg na konkretną osobę, dany ksiądz jest przesuwany w inne miejsce. Sprawa ze sprawą pedofilii w kościele ruszyła się w zasadzie po filmie braci Siekielskich ,,Tylko nie mów nikomu". Z uwagi na szacunek i obawy przed wpływem Kościoła niektóre ofiary wiele lat milczały. Niestety zdarzały się wypadki, że rodzice nie przyjmowali do wiadomości skarg dzieci z powodów wyżej. Skanadal, skanadal, skandal! Gdyby KK nie popełnił łamania praw Bożych, a tylko byłby winny tylko tego, to już wystarczy, że Bóg by odwrócił od nich swoje oblicze. Oczywiście są dobrzy księża. Mam na myśli, że są prawi w sensie ludzkim i widzą w tym nieprawość kościoła i państwa. Oczywiście nawet tamci ludzie są zwiedzeni, ponieważ nie widzą odstępstwa KK od Pisma, ale to już ich sprawa.

Podobnie jak i w innych sprawach i w tej mój głos jest podobny do głosu ludzi będących w ugrupowaniu LGBTQ. Żeby nie pisać wiele słów, oprę się na słowach Pana z Ewangelii Łukasza rozdział 13. Doniesiono Mu, że Piłat zabijał różnych ludzi. Jezus wprost powiedział tym, co mu o tym powiedzieli, żeby nie sądzili, że tamci byli gorsi od innych. Powiedział im, że jak się nie nawrócą, to wszyscy tak zginą. Oczywiście znowu mówił w przenośni i mówił o śmierci wiecznej, czyli drugiej. Z ludźmi z LGBTQ jest jak z katolikami. Są zwiedzeni. Natomiast organizacja LGBTQ i organizacja KK są czysto demoniczne. Oczywiście w kwestii win jest podobnie jak między faryzeuszami i Piłatem. To moje zdanie i mogę się mylić. Tylko osąd Pana Jezusa będzie nieomylny. 

Podobnie jak w poprzedniej części i tu powtarzam, że niektórzy ludzie będą cierpieć większą karę za swoje czyny niż inni. Nie chciałbym znaleźć się na miejscu tych zboczeńców przed obliczem Boga żywego. Oczywiście nawet tamci ludzie mogą się nawrócić. Niestety większość z nich nie widzi w tym niczego złego. Pamiętam zdanie już starszego ksiedza kiedy rozmawiał z ofiarą. Powiedział swojej ofiarze: Przecież było ci dobrze...

Ktoś może myśleć, że krytykując KK, staję ramię, w ranię z innymi grupami, które są przeciwne KK. Nic z tych rzeczy. Stoję po stronie sprawiedliwości zgodnej ze Słowem. Jak już niejednokrotnie pisałem całe papiestwo i organizacja pod nazwą Kościół Rzymsko-katolicki nie ma z Bogiem nic wspólnego i jeżeli tam jesteście, radzę wam wyjść stamtąd jak najszybciej i zacząć szukać Boga w sposób, jaki podał w Swoim Słowie. Część księgi Objawienia mówi to samo. Oczywiście możecie ze mną dyskutować, że kobieta ubrana w czerwień i siedząca na bestii nie jest KK, ale to wasza sprawa. Jeżeli jesteście wierzącymi ludźmi, czytajcie Pismo Święte, odradzam wersję Swiątków Jehowy. W Biblii znajdziecie dokładne informacje jak szukać Boga, by Go znaleźć. Wówczas Duch Święty was dalej poprowadzi. Jednak musicie najpierw tego chcieć. Bóg lubi ludzi odważnych. Do czasu ostatniego wdechu macie szanse. Nie zmarnujcie ich. Bóg stawia przed wami życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Pozostawia wam wybór. Dokonajcie właściwego.
Ps.Pan Zalewski udzielił wywiadu Super Expresowi. Pewnie datek z kilkoma zerami zmienił jego nastawienie. To tak jakbym ja nagle was zaczął zachęcać do maseczek i szczepień. Ręce i nogi opadają. Kilka srebnikow i będą namawiać pana Boga żeby założył maskę, a nawet się zaszczepił.

AlexAthame

opublikował opowiadanie w kategorii felieton i obyczajowe, użył 1856 słów i 10359 znaków, zaktualizował 10 maj o 6:54.

4 komentarze

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Załóż darmowe konto

 • MrHyde

  Bo Bóg jest nazywany przez KK [tylko] świętym, a Maria Najświętszą.
  :lol2:  
  Good point!

 • dreamer1897

  Mocny temat i bardzo trafnie opisany. Albo czegoś przestrzegamy całkowicie, albo wybieramy sobie to co nam odpowiada.

 • merlin

  Alex! Pierwszy raz z przyjemnością dam łapkę na tak. ;)

 • AlexAthame

  @merlin Dziękuję.Jak już lider Śmiem wątpić o tym pisze co ja, to coś w tym jest.

 • MrHyde

  ad III
  Manipulacje kalendarzem: najpierw przejście z kalendaża księżycowego - jedynego prawdziwego, kapłańskiego, z Jerozolimy - na słoneczny, wstawianie dodatkowych dni w latach przestępnych, potem na gregoriański - wycięcie 10 dób od 5 do 14 października 1582 roku, dalsze manipulacje z latami przestępnymi. -->  
  -->Przecież oni (KK) już dawno się pogubili (lekko licząc, 2000 lat temu) i nawet nie wiedzą, kiedy jest sobota a kiedy niedziela. Nie wiedzą, kiedy wypada dzień święty i kiedy Bóg ma otwarte uszy, a się mądrzą i udają, że modlą. Albo i nie udają. Żadna różnica. ;)

 • AlexAthame

  @MrHyde Konkretnie chodziło mi o dekret KK ze znosi Sobote i ustala Niedziele jako dzień Swięty. Nic jednak nie przynosi wiekszej hańby jak pedofilia w kosciele. Kto jest winny? Ludzie, że zezwalaja i dalej chodzą, całują kawalek materiału i spowiadają się na ucho.

 • MrHyde

  @AlexAthame Posłużysz namiarem na ten dekret? Plizz.

  Pedofilia największą hańbą kościołów? Nie sądzę. W pewnym sensie to modus operandi niezbędny do przetrwania KK i dowolnej innej prozelitycznej ortodoksji. Religia opiera się na wierze, a wierzą dzieci. (Dzieci w sensie psychologicznym, zapożyczonym z psychologii behawioralnej i analizy transakcyjnej) Kościół kocha dzieci, łowi dzieci, uwodzi, straszy. Tak po prostu działa.

 • AlexAthame

  @MrHyde Dziwna argumentacja. Masz dzieci? Kochasz dzieci? Tak okazujesz dziecku miłość?

 • MrHyde

  @AlexAthame Argumentacja czego? Przecież to tylko stwierdzenie faktu. Dzieci z natury są łatwowierne, więc stanowią łatwy cel dla oszustów, i są celem perspektywicznym, bo żyją długo. Więc kogo ma uwodzić i zniewalać kościół?  Dzieci. Dzieci i bogate wdówki. ;)

  To co z tym dekretem?

 • AlexAthame

  @MrHyde Cesarz Konstanty 321 a potem Biskup Rzymu Sylvester 325. Kosciól deklaruje ze mial prawo to zrobic. Co Ci do tego skoro nie wierzysz w Boga? Lepiej sie nawróc i popros Go by Ci sie dał poznac.Pan Bog podal w Swoim Slowie dokladnie co trzeba zrobic by Go znaleźć.Jezeli zrobisz inaczej nic to nie da. Tylko najpierw musisz tego chciec.

 • MrHyde

  @AlexAthame "Co Ci do tego skoro nie wierzysz w Boga?" A co ci do pedofilii w KK, skoro do niego nie należysz? Ciekawi mnie to i tyle. Konstantyn, powiadasz. Czyli kwestia soboty/niedzieli stanęła na soborze nicejskim?

 • AlexAthame

  @MrHyde Chodzi mi o dzieci.To nie ważne, że nie moje.Każde dziecko jest mi drogie.

 • MrHyde

  @AlexAthame No to i masz odpowiedź na pytanie, co mi do tego.