Biologia-Parzydełkowce

Biologia-ParzydełkowceParzydełkowce zaliczają się do grupy zwierząt dwuwarstwowych, oznacza to, że posiadają dwie warstwy komórek o charakterze nabłonkowym, o których funkcji opowiem za chwilę. Zdecydowana większość znanych nauce gatunków występuje wyłącznie w wodach słonych. Są określane jako sterobionty, czyli organizmy o wąskim zakresie tolerancji dla wszelakich odchyłów od stanu, który my nazwalibyśmy „idealnym”.  
Przyjmują symetrię promienistą, która, polipom, umożliwia równy dostęp do pokarmu i soli mineralnych we wszystkich kierunkach. Jak już wcześniej wspomniałem parzydełkowce posiadają dwie warstwy komórek nabłonkowych, warstwę wierzchnią nazywaną ektodermą i warstwą wewnętrzną nazywaną endodermą. Obie warstwy rozdzielone są jeszcze mezogleą, czyli bezkomórkowym żelem. Wielkości osobników wahają się od kilkunastu centymetrów do nawet dwóch metrów osiąganych przez osobniki z gatunku Cyanea capillata. Podobnie jak inne typy zwierząt, parzydełkowce posiadają wewnętrzną jamę ciała, tak zwaną jamą gastralną nazywaną również „jamą chłonąco-trawiącą”. Występuje jedynie u postaci meduz, ponieważ polipy jej nie potrzebują ze względu na to, że wchłaniają pokarm z toni wodnej całą powierzchnią ciała. Otwór prowadzący do jej wnętrza znajduje się na spodniej części ciała i jest otoczony wieńcem czułków z parzydełkami.  
Parzydełkowce przyjmujące formy meduz są drapieżnikami. Polują przy użyciu parzydełek znajdujących się wewnątrz komórek parzydełkowych zlokalizowanych najliczniej na czułkach. U meduz rozwinęło się dwuetapowe trawinie pokarmu, trawienie pozakomórkowe i następujące po nim trawienie wewnątrzkomórkowe. Trawienie pozakomórkowe zachodzi w  jawie gastralnej. Następnie, rozłożone na mniej skomplikowane, substancje odżywcze rozprowadzane są do wszystkich komórek parzydełkowca, gdzie następuje trawienie wewnątrzkomórkowe. Produkty przemiany materii zbierane są w jamie gastralnej, by zostać następnie wydalone tą samą drogą, którą pobierany jest pokarm.
Układ nerwowy parzydełkowców tworzą gwiaździste komórki nerwowe połączone ze sobą długimi wypustkami tworząc sieć. Jest to tak zwany: układ rozproszony, nazywany również „siateczkowatym” lub „dyfuzyjnym”. Po przeciwnej stornie otworu prowadzącego do jamy gastralnej, znajduje się „oczko”, narząd pozwalający na rozróżnienie natężeń światła. Jest to pierwszy tego typu narząd, jeżeli za kryterium rozwoju weźmiemy starszeństwo ewolucyjne.  
Meduzy poruszają się ruchem odrzutowym, co umożliwiają im komórki nabłonkowo-mięśniowe epidermy i endodermy.  
Jeśli chodzi zaś o szkielet, to pojawia się jedynie u kolonijnych parzydełkowców-koralowców i występuje w postaci nalotów z węglanów wapnia.
Wydalanie, osmoregulacja i wymiana gazowa zachodzą całą powierzchnia ciała.
Parzydełkowce rozmnażają się  zarówno płciowo, jak i bezpłciowo. Rozmnażanie bezpłciowe występuje u polipów poprzez pączkowanie lub strobilizację, czyli poprzecznym podziale osobnika. U wielu parzydełkowców występuje przemiana pokoleń, czyli w naprzemienne występowanie pokolenia polipów i meduz.
  
Systematyka
Parzydełkowce są typem, który można podzielić na cztery gromady:
-stułbiopławy
Jest to jedyna gromada, w której nieliczne gatunki żyją w wodzie słodkiej, głównie mieszającej się z moda słoną.  
-koralowce
Są to zwierzęta prowadzące osiadły tryb życia. Występują wyłącznie w wodach słonych i rozmarzają się płciowo pod postacią polipów. Wszystkie, za wyjątkiem ukwiałów, wytwarzają szkielet zewnętrzny chroniący je przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
-krążkopławy
Żyją w wodach wyłącznie słonych. Przykładem zwierzęcia z tej gromady jest chełbia modra żyjąca w Morzu Bałtyckim.  
-kostkomeduzy
Ta gromada parzydełkowców żyje w ciepłych wodach. Znanych jest nauce jedynie trzydzieści gatunków. Wszystkie z nich dysponują jadem o wysokiej toksyczności dla człowieka.

KOJON

opublikował opowiadanie w kategorii felieton i inne, użył 653 słów i 4098 znaków.

Dodaj komentarz