Zagadki - str 11

 • Dlaczego Chruszczow przedkłada

  Dlaczego Chruszczow przedkłada hodowlę świń nad hodowlę owiec? Owce są przeżytkiem. Do dziś beczą: Beeeee-ria! Beeeee-ria! Świnie zaś wspierają partię i rząd: Chnru-szczow! Chrrru-szczow!

 • Do gabinetu Lenina wchodzi sekretarka

  Do gabinetu Lenina wchodzi sekretarka.
  - Włodzimierzu Iliczu na wasze nazwisko przyszła paczka z Czerwonego Krzyża..
  - Dzieciom! Wszystko dzieciom!
  - Ale, towarzyszu, tam są prezerwatywy...
  - Przekłuć i oddać mienszewikom!

 • Do Lenina przybył wysłannik Dzień

  Do Lenina przybył wysłannik.
  - Dzień dobry towarzyszu, usiądźcie, wy oczywiście biedniak?
  - Chyba nie, Włodzimierzu Iliczu, mam konika... - Aha! Średniak?
  - Jakby to powiedzieć, Włodzimierzu Iliczu, jadam codziennie i dzieci też... - Aha! To jesteście kułakiem! Feliksie Edmundowiczu, rozstrzelać towarzysza!

 • Dzierżyński telefonuje do Lenina

  Dzierżyński telefonuje do Lenina.
  - Włodzimierzu Iliczu, kiedy rozstrzeliwać, po obiedzie czy przed?
  - Koniecznie przed obiadem! A obiady oddajcie dzieciom. Dzieci robotników głodują!

 • Gdy już kierownictwo czechosłowackie

  Gdy już kierownictwo czechosłowackie w sierpniu 1968 roku opuściło Moskwę, Breżniew rozmarzył się.
  - Ale piękny zegarek miał Dubczek - mówi do Kosygina.
  - Pokaż!

 • Gorbaczow rozpoczynając pierestrojkę

  Gorbaczow rozpoczynając pierestrojkę, obiecał każdemu obywatelowi mieszkanie do 2000 roku. Nie wiadomo tylko czy od narodziny Chrystusa, czy od rozpoczęcia pierestrojki...

 • Idzie Iwanów przez Plac Czerwony

  Idzie Iwanów przez Plac Czerwony w jednym bucie.  
  - Zgubiliście? - pyta go milicjant.  
  - Nie, znalazłem!

 • Idzie pijak przez Plac Czerwony

  Idzie pijak przez Plac Czerwony i krzyczy:
  - Niech żyje towarzysz Chruszczow! Niech żyje towarzysz Chruszczow!
  - Co wy, towarzyszu - zwraca mu ktoś uwagę - nowy kult jednostki propagujecie?!
  - Niech żyje towarzysz Chruszczow! - krzyczy dalej pijak. - Za moją emeryturę!

 • Inspektor Wydziału Wiz i Rejestracji

  Inspektor Wydziału Wiz i Rejestracji odradza uczonemu Żydowi emigrować do Izraela.
  - Pracę ma pan dobrą, mieszkanie wygodne. Czego jeszcze panu brakuje?
  - Ja sam to bym nie wyjeżdżał, ale małżonka nalega...
  - No przecież to pan jest mężczyzną! Nie może pan przekonać żony?
  - Ale rodzice małżonki też chcą jechać...
  - No to niech wszyscy jadą, a pan niech zostaje!
  - Ale ja jestem jedynym Żydem w rodzinie...

 • Lenin i Łunaczarski odwiedzili w 1920

  Lenin i Łunaczarski odwiedzili w 1920 roku wystawę malarzy futurystów.
  - Nic nie rozumiem - powiedział Lenin.
  - Nic nie rozumiem - przyznał też Łunaczarski.
  To byli ostatni sowieccy przywódcy, którzy nie znali się na sztuce.

 • Mężczyzna na ulicy widzi plakat

  Mężczyzna na ulicy widzi plakat z napisem: Lenin umarł, ale jego sprawa żyje!
  - Byłoby lepiej, żeby on żył... - szepcze do siebie.

 • Milicjant przyprowadził do komisariatu

  Milicjant przyprowadził do komisariatu młodą parę.
  - Towarzyszu komendancie, obchodzę park i widzę: oni pod krzakiem j... się!
  - Nie j... się, Prochorow, tylko spółkują!
  - Tak i ja, towarzyszu komendancie, z początku sądziłem, ale podchodzę bliżej, patrzę: j... się!