Zagadki - str 8

 • Jakie są trzy drogi do socjalizmu?

  - Jakie są trzy drogi do socjalizmu?
  - Droga Lenina, droga wędlina i droga benzyna...

 • Jakie zasadnicze zmiany miały miejsce

  - Jakie zasadnicze zmiany miały miejsce tylko przez jedną pięciolatkę?
  - Jak w 1952 roku ktoś powiedział, że Stalin jest durniem, już w ten sam dzień był rozstrzelany. A jak ktoś teraz powie, że Chruszczow jest durniem, to dostanie osiem lat... za rozgłaszanie tajemnicy państwowej!

 • Jedną nogą twardo stoimy

  - Jedną nogą twardo stoimy w socjalizmie - mówi Chruszczow w przemówieniu do kołchoźników - a drugą zrobiliśmy ogromny krok w kierunku komunizmu!
  - Długo trwała burzliwa owacja, na koniec dał się słyszeć głos z końca sali:
  - I jak długo będziemy tak tkwić w rozkroku?!

 • Kiedy będzie wiadomo że na Kubie

  - Kiedy będzie wiadomo, że na Kubie jest już socjalizm?
  - Jak Castro zacznie importować cukier!

 • Kto jest najwybitniejszym iluzjonistą

  - Kto jest najwybitniejszym iluzjonistą w świecie?
  - Chruszczow! Posadził kukurydzę w ZSRR, plon zebrał w Kanadzie...

 • Kto to jest dziadek Mróz? pyta

  - Kto to jest dziadek Mróz? - pyta dziecko.  
  - To partyjny brat św. Mikołaja - odpowiadają rodzice.

 • Kto to jest komunista? Człowiek

  - Kto to jest komunista?
  - Człowiek, który przeczytał dzieła Marksa i Lenina.  
  - A kto to jest antykomunista?
  - Ten, który je zrozumiał.

 • Leonidzie Iliczu zwrócił się

  - Leonidzie Iliczu - zwrócił się Kosygin do Breżniewa - dziś rano dałem rozkaz otwarcia granic.
  - Co ty, zwariowałeś?! Wszyscy uciekną, we dwóch zostaniemy!
  - A kto drugi?

 • Na jakie kategorie dzielą się

  - Na jakie kategorie dzielą się obywatele sowieccy?
  - Na czerwonych i czarnych. Czarni - jeżdżą czarnymi wołgami, konsumują czarny kawior i zaopatrują się głównie na czarnym rynku. Czerwoni - chodzą z czerwonym nosem na Plac Czerwony, z czerwonym sztandarem.

 • O czym myślicie Leonidzie Iliczu?

  - O czym myślicie Leonidzie Iliczu? - pyta dygnitarz Breżniewa.
  - Nie wiem jak się nazwać: Leonid I, czy też Ilicz II...?

 • Panie doktorze skarży się Iwanów

  - Panie doktorze - skarży się Iwanów - nie wiem, co się ze mną dzieje. Myślę o jednym, mówię drugie a robię trzecie!
  - Wszystko w porządku! Jesteście normalnym sowieckim człowiekiem...

 • Po co wymyślono realizm

  - Po co wymyślono realizm socjalistyczny?  
  - Żeby nikt nie zechciał opisywać socjalizmu realistycznie!