Zagadki - str 7

 • Czym są brwi Breżniewa? To wąsy

  - Czym są brwi Breżniewa?
  - To wąsy Stalina, ale na wyższym poziomie...

 • Dlaczego Breżniew jest tylko

  - Dlaczego Breżniew jest tylko marszałkiem, a nie generalissimusem?
  - Przecież on by nigdy tego słowa nie wymówił!

 • Dlaczego Lenin nosił trzewiki

  - Dlaczego Lenin nosił trzewiki, a Stalin już buty z cholewami?  
  - Bo w czasach Lenina Rosja była zapaskudzona tylko do kostek!

 • Dlaczego Rokossowski został

  - Dlaczego Rokossowski został marszałkiem Polski?
  - Bo taniej jest ubrać w polski mundur jednego ruskiego niż całe wojsko w ruskie mundury.

 • Dlaczego tak długo nie było czystki

  - Dlaczego tak długo nie było czystki w partii?
  - Żeby nie zabrudzać szeregów bezpartyjnych!

 • Dlaczego u was nie ma strajków? pyta

  - Dlaczego u was nie ma strajków? - pyta Nixon Breżniewa.
  - Nasz naród zawsze popiera wszystkie uchwały partii i rządu! Jutro będzie mityng, zapraszam.
  Na wiecu w obecności Nixona czytają nowe uchwały.
  - Od jutra wszystkie zarobki będą obniżone o dziesięć procent!
  Burzliwe oklaski.
  - Co dziesiąty obywatel wyjeżdża jutro na budowę magistrali kolejowych na Dalekim Wschodzie.
  Owacja.
  - Jutro co dziesiąty obywatel zostanie powieszony!
  Cisza. Nixon zatarł ręce z zadowolenia.
  - No i co panie Breżniew?
  Breżniew nie zdążył odpowiedzieć. Ktoś z tłumu zapytał:
  - Sznurek swój przynieść, czy związek zawodowy zapewni?

 • Gdzie pan zdobył ten papier

  - Gdzie pan zdobył ten papier toaletowy?  
  - Z czyszczenia chemicznego niosę...

 • Ilu jest u nas Żydów? pyta

  - Ilu jest u nas Żydów? - pyta Breżniew Kosygina.
  - Trzy, cztery miliony.
  - A jeżeli zezwolimy im wyjechać, ilu zechce?
  - Dziesięć, dwanaście milionów...

 • Jak się podzielił Kapitał

  - Jak się podzielił "Kapitał Marksa?  
  - Na kapitał i Marksa. Kapitał wziął zachód, a Marksa wschód.

 • Jak zrujnować gospodarkę USA?

  - Jak zrujnować gospodarkę USA?
  - Wysłać radzieckich doradców.

 • Jaka jest różnica między

  - Jaka jest różnica między demokracją a demokracją socjalistyczną?
  - Mniej więcej taka, jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym!

 • Jaka jest różnica między kaczką

  - Jaka jest różnica między kaczką normalną a dziennikarską?
  - Na pierwszą wołają: "taś, taś, taś"; na drugą: "TASS, TASS, TASS"...