Armia Czerwona szykuje się do przekraczenia Bugu.

Politruk poucza sołdatów.
– Chłopcy. Tu Europa. Tu z dziewczynami nie jak u nas. Tu trzeba inaczej, delikatnie... Najpierw trzeba inteligentnie porozmawiać o Łomonosowie, Puszkinie i Tołstoju. Zrozumiano?

Jeden z czerwonoarmistów postanowił wypróbować rady zampolita. Przy najbliższej okazji zatrzymuje pierwszą napotkaną dziewczynę i pyta:  
– O Łomonosowie słyszała?
– Tak.
– Puszkina i Tołstoja czytała?
– Oczywiście.
– No. Koniec flirtu. Rozbieraj się i kładź!

MEM

dodała dowcip do kategorii Rosjanin.

Dodaj komentarz