Wice śląskie - str 6

 • Roz na grubie spotkali sie górnicy

  Roz na grubie spotkali sie górnicy - kamraci. Siedli na kara i zaczli se rozprawiać. Ten jeden padoł:
  - Jak jo był w Afryce to mie roz lew gonił.
  - To jeszcze nic, - pado ten drugi. - Jak jo był w Afryce toch widzioł jak jeden lew skoczył na człowieka i go żywcem pożarł.
  - To jeszcze nic takiego pado trzeci. - Jak jo był w Afryce toch widzioł jak lew gonił człowieka, potem go pożarł i wypluł!
  A ten czwarty górnik sie ino przysłuchiwoł i naroz pado:
  - Kamraty! To jo jest ten istny, co mnie lew gonił, pożarł a potam wypluł. Narszcie mom świadka na to, bo mi żoden wierzyć nie chcioł!

 • Spotkało sie roz dwóch górników

  Spotkało sie roz dwóch górników i tak rozprowiają:
  - Patrz jaki ten świat dziwny - pado ten jeden - Jak górnik jest chory to sztygar godo, że jest pijany, a jak sztygar są pijani, to sie pado, że są chorzy.

 • Spotkoł roz kolega drugiego i pyto go

  Spotkoł roz kolega drugiego i pyto go:
  - Cóż tam u ciebie słychać?
  - Ano starzeję sie i chcę się ożenić, coby mi kto mioł aby oczy zawrzeć.
  - No wiesz - pado kolega - jo ci powiem prowdę. Miołech dwie baby, ale one mi dopiero oczy otwarły!

 • Ty Karlik ponoć ty całymi dniami

  - Ty Karlik, ponoć ty całymi dniami u mojej baby wysiadujesz? Pilnuj sie bracie, bo jak nie to...
  - Coś ty taki zazdrosny - pado kolega - żeby to w nocy przychodził ale w dzień?
  - Już ty mi Karlika nie broń, jo go dobrze znom. Z niego to taki pieron, że on nawet w dzień przenocować umie!

 • Przyszedł chłop do restauracji

  Przyszedł chłop do restauracji i obstalowoł se parówki i żemłę. Kelner przyniósł, a chłop patrzy na talerz i pado:
  - Co to? Zmniejszyliście porcje?
  - Nie, ino robiliśmy remont i wstawiliśmy wieksze stoły, to sie tak teroz wszystkim będzie zdowało.

 • Wiesz Antek pado Francek jo to bych

  - Wiesz Antek - pado Francek - jo to bych tak chcioł fedrowac na Północnym Biegunie.
  - Ale coż ci sie też zachciało?
  - Bo widzisz, tam jest pół roku noc, to bych społ i leżoł, że aż hej.
  - No ja, ale tyś zapomnioł, że tam jest pół roku dzień, to byś ale fedrowoł!!
  - Coś ty! Przecę mie obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy.

 • Jechoł górnik samochodem Po drodze

  Jechoł górnik samochodem. Po drodze zatrzymała go panienka i prosi, żeby ją podwiózł. Jak jechali przez las, jemu zachciało sie loć. Powiedzioł: - wyboczcie panienko, muszę wyjść i coś w motorze zrobić. Wylozł, podniósł maskę i udawając, że robi przy motorze, loł do rowu.
  A z tego rowu głos:
  - Ty pieronie, co robisz?
  - Cicho...mom w aucie kobietę, cicho!
  - A co ty pieronie myślisz, że jo tu z królikiem siedzę?!

 • Roz w kopalni było dwóch kumplów

  Roz w kopalni było dwóch kumplów. Antek i Francek. Antek był bardziej leniwy od Francka. Toż też roz zjechoł na dół fedrować, ale nie chciało mu sie łopaty brać. Zostawił ją na wierchu i przywiesił do niej kartkę: "Francek jak zjedziesz na dól, weź moją łopatę boch jom zpomnioł Antek".
  Francek se kartkę przeczytoł i na drugiej stronie napisoł: "Łopaty żech nie widzioł Francek".

 • Słuchaj ino synek od porę dni już

  - Słuchaj ino synek, od porę dni już zaś mosz trochę lepsze te zadania domowe, nie robisz tyla błędów co przed niedzielą. Jak to się dzieje?
  - Ano wiedzą panie rechtór, mój ojciec mo drugą zmianę!

 • Piekorzu mocie suche bułki? Mom

  - Piekorzu, mocie suche bułki?
  - Mom synku, mom.
  - To dobrze wom tak, mogliście je sprzedać jak były świeże!

 • Roz jeden synek przylecioł do piekarni

  Roz jeden synek przylecioł do piekarni i woło:
  - Dejcie mi dwie żymły i jedna bułka!
  - Przecież to jest to samo - pado piekorz.
  - Ale kać tam! Żymła jest żymłą a bułka - bułką.
  Piekorz mu sprzedoł, ale jak synek już mioł wyjść ze sklepu, pado mu jeszcze roz:
  - No dyć pwiedz mi - a to był piekorz ze Śląska - no powiedz mi czemu to nie jest to samo?
  - No bo widzą, te dwie żymły są dlo babki i mojej matki, a ta bułka jest dlo ciotki, a ona jest z Sosnowca.

 • Zefliczku pyto brata Marika za coś

  - Zefliczku - pyto brata Marika - za coś ty te lejty wzion?
  - Wzion? Sami dali!