O studentach - str 5

 • Idzie dwóch studentów ulicą i widzą

  Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden się pyta drugiego:
  - Co to jest?
  A drugi odpowiada:
  - Nie wiem, ale kserujemy!

 • Humor ze studenckich kolokwiów

  Humor ze studenckich kolokwiów (informa):

  1. Proszę napisać, czym jest system operacyjny.

  Systemem operacyjnym jest Windows. Jest trzeci w hierarchii. Jest jądrem komputera. Graficzny system opiera się na fraktalach.

  2.Proszę napisać, jakie są funkcje systemu operacyjnego.

  Ułatwienie pracy użytkownikowi komputera przez ukrywanie wad sprzętowych.

  3.Proszę napisać, jakie są funkcje systemu operacyjnego.

  System operacyjny ukrywa przed użytkownikiem wady sprzętowe.

  4.Proszę napisać, jakie są funkcje systemu operacyjnego.

  Przyjmuje zalecenia komputera (użytkownika) i wykonuje je, potem informuje o rezultatach, zwłaszcza o błędach wykonania.

  5. Proszę napisać, czym jest system operacyjny.

  System operacyjny jest to połączenie wszystkich urządzeń w komputerze w celu dobrym zarządzaniem ich.

  6. Proszę opisać różnice między stało- i zmnienno-przecinkową postacią zmiennych.

  Integer - 16 bitowa liczba całkowita ( 2 rzędy pamięci ).

  7. Proszę opisać różnice między stało- i zmnienno-przecinkową postacią zmiennych.

  Double procesing - 64 bitowa informacja składająca się z 8 bajtów, w tym jeden bajt pamięci.
  Procesing - 32 bitowa informacja która składa się z 4 bajtów w tym 1 bajt pamięci, 8 wychodzących i 23 przychodzące.

  8. Proszę opisać różnice między stało- i zmnienno-przecinkową postacią zmiennych.

  Integer - 16 bitowa liczba rzeczywista

 • Gdzie kojarzą się dobrane pary?

  Gdzie kojarzą się dobrane pary?
  W akademiku! Przed pierwszym każdego miesiąca studentka jest goła, student ma długi.

 • Egzamin z zoologii Co to za ptak?

  Egzamin z zoologii:
  - Co to za ptak? - pyta studenta profesor wskazując na klatkę, która jest przykryta tak, że widać tylko nogi ptaka.
  - Nie wiem - mówi student.
  - Jak się pan nazywa? - pyta profesor.
  Student podciąga nogawki.
  - Niech pan profesor sam zgadnie.

 • Egzamin z medycyny z rozpoznawania

  Egzamin z medycyny z rozpoznawania narządów. Na stole przed egzaminatorami skrzynka z otworem na rękę. W niej narządy do rozpoznawania. Wchodzi pierwszy student, wkłada rękę, rozpoznaje nerkę, wyjmuje ją, dostaje 5, wychodzi. Wchodzi drugi, grzebie, grzebie, w końcu rozpoznaje serce, wyjmuje, dostaje 5, wychodzi. Wchodzi trzeci, grzebie, grzebie, nie może nic rozpoznać, w końcu mówi:
  - Kiełbasa!
  - Panie jaka kiełbasa, czyś pan zwariował?!
  - No przecież mówię, że kiełbasa.
  - Proszę wyjąć.
  Student wyjmuje ze skrzynki kiełbasę. Zakłopotani egzaminatorzy postanawiają dać mu w końcu 5, student wychodzi, po czym jeden egzaminator mówi do drugiego:
  - Panie docencie, czym myśmy wczoraj tą wódkę zagryzali?!

 • Dzwoni jegomość do akademika Czy

  Dzwoni jegomość do akademika:
  - Czy można z Maryśką?
  - Z nimi wszystkimi można.

 • Dzień przed egzaminem kilkoro

  Dzień przed egzaminem kilkoro studentów dało sobie nieźle w "gardło". Następnego dnia, na salę egzaminacyjną wchodzi dwóch studentów, ledwie się na nogach trzymają, i bełkotliwym głosem się pytają:
  - panie profesorze, czy będzie pan egzaminował pijanego?
  na to profesor:
  - nie, nie mogę.
  - ale panie profesorze, bardzo pana prosimy...
  - no dobrze - zgodził się w końcu profesor
  na to studenci odwrócili się do drzwi i krzyczą:
  - Chłopaki! Wnieście Zbyszka.

 • Co powinien wiedzieć Co powinien

  Co powinien wiedzieć...

  Co powinien wiedzieć student?
  Student powinien wiedzieć wszystko.

  Co powinien wiedzieć asystent?
  Prawie to wszystko, co student.

  Co powinien wiedzieć adiunkt?
  W jakiej książce jest to, co powinien wiedzieć student.

  Co powinien wiedzieć magister?
  Magister powinien wiedzieć wszystko ze swojej dziedziny.

  Co powinien wiedzieć doktor?
  Doktor powinien wiedzieć, w której książce, co się znajduje.

  Co powinien wiedzieć doktor habilitowany?
  Doktor habilitowany powinien wiedzieć, kto jest autorem tych książek.

  Co powinien wiedzieć docent?
  Docent powinien wiedzieć, gdzie jest biblioteka.

  Co powinien wiedzieć profesor?
  Profesor powinien wiedzieć, gdzie są docenci.

 • Bóg postanowił sprawdzić

  Bóg postanowił sprawdzić we wrześniu, co też porabiają studenci. Zesłał więc na ziemię anioła, ten posprawdzał i wraca z raportem:
  - Studenci medyka się uczą, studenci uniwereka piją, studenci polibudy piją.
  Następną kontrolę zrobił w listopadzie:
  - Studenci medyka ryją, studenci uniwereka zaczynają się uczyć, studenci polibudy piją.
  Styczeń:
  - Studenci medyka kują, aż huczy, studenci uniwereka ryją, studenci polibudy piją.  
  Początek sesji. Anioł wraca z ziemi i mówi:
  Panie Boże, studenci medyka ryją dzień i noc, studenci uniwerka ryją dzień i noc, studenci polibudy się modlą.
  A Bóg na to:
  - i ci właśnie zdadzą!

 • Wraca studentka z wakacji zakłada

  - Wraca studentka z wakacji, zakłada nogę na nogę, a jedna noga mówi: nareszcie razem.

 • Co powinien wiedzieć student?

  - Co powinien wiedzieć student?
  - Wszystko!
  - Co powinien wiedzieć asystent?
  - Prawie to wszystko, co student.
  - A adiunkt?
  - W jakiej książce jest to, co powinien wiedzieć student.
  - Docent?
  - Gdzie jest ta książka.