Gry półsłówek - str 47

 • Jacek na wózku

  Jacek na wózku

 • imiona wygi

  imiona wygi

 • Huta Trzeciego Maja (oznajm)

  Huta Trzeciego Maja (oznajm.)

 • huczący ryj

  huczący ryj

 • huczący kraj (akustycz)

  huczący kraj (akustycz.)

 • huba z ryjem

  huba z ryjem

 • hop! na czuja

  hop! na czuja

 • holowany rój (p ropa na dulkach)

  holowany rój (p. ropa na dulkach)

 • hodowanie wuja

  hodowanie wuja

 • harujący wuj

  harujący wuj

 • Hans trója!

  Hans - trója!