Gry półsłówek

  • Co to za partia?

    Co to za partia – w jej nazwie POwszechna Obłuda, a na czele stoi taka „mała”, łysa Buda?