Gry półsłówek - str 15

 • sękaty na promie

  sękaty na promie

 • serwy lecą do kurnika (kulin)

  serwy lecą do kurnika (kulin.)

 • serwus Niusia! (fizjolog)

  serwus, Niusia! (fizjolog.)

 • sapanie w kranie

  sapanie w kranie

 • sapanie w kabinie

  sapanie w kabinie

 • sama na draniu

  sama na draniu

 • sałatka na promie (ogólnowoj)

  sałatka na promie (ogólnowoj.)

 • salon w bromie

  salon w bromie

 • Sabina bez bromu

  Sabina bez bromu

 • rysunek stolcem (sadystycz)

  rysunek stolcem (sadystycz.)

 • ruda chuchana

  ruda chuchana

 • równo z górki

  równo z górki