Materiał znajduje się w poczekalni. Prosimy o łapkę i komentarz.

Parlament europejski.

Jak polscy posłowie uczestniczą w pracach PE.
"We wszystkich posiedzeniach plenarnych uczestniczyło dotąd jedynie pięciu polskich europosłów. To Danuta Hübner, Łukasz Kohut, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek i Elżbieta Rafalska. Takich osób w całym PE jest 42. Przynajmniej 90 proc. frekwencję notujemy u kolejnych 32 naszych przedstawicieli.

Najrzadziej w posiedzeniach PE bierze udział Ryszard Legutko (56 proc.), Radosław Sikorski (82 proc.) i Magdalena Adamowicz (82 proc.).

Głosowania
W przypadku głosowań zweryfikować można jedynie głosowania imienne, podczas których rejestrowane dane konkretnego posła, ze wskazaniem, jak zagłosował.
Wśród 52 członków polskiej reprezentacji ponad 90 proc. frekwencją może się pochwalić 43 z nich. Najczęściej głosującymi europosłami są: Elżbieta Rafalska (99,95 proc.), Beata Mazurek (99,59 proc.) oraz Jan Olbrycht (99,59 proc.). Ponad 99 proc. udział w głosowaniach mają także: Włodzimierz Cimoszewicz, Danuta Hübner, Łukasz Kohut, Ewa Kopacz, Andżelika Możdżanowska i Sylwia Spurek.

Kto głosuje najrzadziej? To Róża Thun (60,56 proc.), Joanna Kopcińska (69,57 proc.) i Magdalena Adamowicz (80,12 proc.). Poniżej 90 proc. znaleźli się również: Jerzy Buzek, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Łukacijewska, Leszek Miller, Janina Ochojska i Radosław Sikorski.

Wystąpienia
Nasi reprezentanci zabierali głos na forum europarlamentu 680 razy (średnio 13 wystąpień na jednego europosła) co stawia ich na 4. miejscu wśród krajów członkowskich po Niemcach, Włochach i Hiszpanach. Najczęściej występowali: Ewa Kopacz (44 razy), Joachim Brudziński (41 razy) i Jadwiga Wiśniewska (40 razy).


Sprawozdania
Wśród dodatkowych aktywności najistotniejsze są sprawozdania, które dzielą się na legislacyjne i nielegislacyjne (tworzące prawo lub nie). Wybrany europoseł przygotowuje je na potrzeby komisji parlamentarnej. Efekty jego pracy są przyjmowane, dalej rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej.

Pod względem ich liczby rekordzistami są Ryszard Czarnecki (21), Joachim Brudziński (10) oraz Ryszard Legutko (10). Jednak przodujący w tym europosłowie PiS zajmowali się tymi nielegislacyjnymi. To absolutoria z wykonania budżetów unijnych agencji i urzędów.

Wyróżniamy także kontrsprawozdawców, czyli osoby, które śledzą postępy prac i negocjują ze sprawozdawcą tekst kompromisowy. W tej roli najczęściej występował Bogdan Rzońca (10), Ryszard Czarnecki (9) i Jadwiga Wiśniewska (6).

Rezolucje
W przypadku projektów rezolucji sprawdzamy te składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów. Przoduje w tym Anna Fotyga (54), Jadwiga Wiśniewska (40) i Karol Karski (33)."

Tyle danych.  
Mnie zastanawiają następujące sprawy .  
1. Po co w wyborach startowali posłowie którzy nie biorą udziału w około 80% posiedzeń .
2. Z reguły ci sami nie biorą udziału w głosowaniach też nie głosowali w ponad 80% głosowań.  
3. Czy te osoby mimo braku aktywności i wykonywania obowiązków dostają takie same diety i uposażenia jak posłowie aktywni?  
4. Czy ktoś w Polsce bierze to pod uwagę wystawiając ich kandydatury w kolejnych wyborach ?

AnonimS

opublikował opowiadanie w kategorii felieton i inne, użył 491 słów i 3249 znaków.

3 komentarze

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Załóż darmowe konto

 • crook

  Nie chce mi się sprawdzać czy wiarygodne są te dane – zakładam, że nie jesteś oszustem lub matołem...
  Odwołujesz się do uposażenia jakby to była istota pracy w parlamencie europejskim, a faktem jest to, że większość przedstawicieli "naszego kraju" trafiła tam z przydziału partyjnego i chuj się znają na czymkolwiek 😨
  Reprezentują status partyjny  :ziober:

 • AnonimS

  @crook no właśnie o tym piszę. Ze biorą kasę za nic i.nawet im się nie chce chodzić na posiedzenia ani głosować.  
  Tylko u nas nikt ich nie rozlicza.

 • AnonimS

  Roczne przychody z tytułu pełnienia obowiązków to nawet milion złotych. Polski poseł zarabia jedną dziesiątą tej kwoty.

  W najbliższych tygodniach poznamy listy kandydatów do europarlamentu. Już teraz widać, że walka o te miejsca jest bardzo zażarta. Jeden z powodów to… pieniądze. – Generalnie w partyjnych wyliczankach przyjmuje się, że europoseł może zarobić około miliona złotych rocznie. Po pełnej kadencji nie musi się więc niczym specjalnie przejmować – mówi DGP jeden z posłów obecnej kadencji polskiego parlamentu. – Tymczasem poseł w Polsce, z dodatkami np. za pełnienie funkcji w komisjach, zarobi ok. 100 tys. zł na rękę – dodaje polityk.

  Za jedno euro wczoraj można było dostać ok. 4,32 zł. Pensja europosła to 8757,70 euro brutto. Po potrąceniu unijnych podatków i kosztów ubezpieczeń to prawie 7 tys. euro, czyli na rękę ok. 30 tys. zł miesięcznie. – Pensja podstawowa europosłów to 38,5 proc. pensji podstawowej sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc europosłowie nie decydują i nie mogą decydować o własnej pensji – można przeczytać na stronie europarlamentu. Trzeba jednak pamiętać, że to podstawa. Europosłom przysługuje sporo dodatkowych świadczeń.

  Dzienna dieta to 320 euro. Z tego politycy mają zadbać o swoje brukselskie zakwaterowanie. Aby udowodnić, że faktycznie tam wtedy przebywają, przedstawiciele obywateli UE muszą się podpisać danego dnia w Strasburgu bądź w Brukseli. Bo choć oficjalną siedzibą europarlamentu jest to pierwsze miasto, to wiele prac poszczególnych komisji odbywa się w stolicy Belgii. W dniu głosowań plenarnych politycy muszą być na co najmniej połowie głosowań imiennych, inaczej potrącona zostanie im połowa diety.

  Co miesiąc na asystentów polityk może wydać prawie 25 tys. euro

  – Dlatego zazwyczaj na popołudniowych, czwartkowych głosowaniach frekwencja wśród posłów jest znacznie niższa – wyjaśnia europoseł Dobromir Sośnierz, który w Brukseli pracuje od kilku miesięcy po zastąpieniu na stanowisku Janusza Korwin-Mikkego. Zakładając więc, że poseł europejski faktycznie spędza 20 dni w miesiącu w Brukseli bądź Strasburgu, to „wyciąga” z tego 6,4 tys. euro, a więc prawie kolejne 30 tys. zł miesięcznie.

  To nie wszystkie przychody europejskich polityków. Europarlament oddaje również zwroty za przejazdy. W obecnej kadencji ryczałt samochodowy to 53 eurocenty za kilometr, z tym że odległość nie może być większa niż tysiąc kilometrów. Zakładając, że polityk jeździ tam i z powrotem co tydzień, to jest to ponad tysiąc euro tygodniowo, czyli co najmniej 20 tys. zł miesięcznie. Ale może też jeździć częściej. – Jeśli ktoś zdecydował na początku kadencji, że będzie regularnie co tydzień dojeżdżał do pracy, na przykład z Warszawy, to zarobił w ciągu pięciu lat około 700–800 tys. zł – pisał w swojej książce „Parlament antyeuropejski” były europoseł Marek Migalski.

  Od tej kwoty trzeba odjąć koszty benzyny. Nie powinny one jednak przekraczać 20 proc. ryczałtu.

  Europejski polityk może się też zdecydować na podróże samolotem. W tym przypadku europarlament refunduje bilety lotnicze. W grę wchodzi maksymalnie klasa biznes.

  – Często bywa tak, że europosłowie specjalnie rezerwują sobie bilety z przesiadkami, by zbierać bonusy z wylatanych mil i być lepiej traktowanym na lotniskach – opowiada Sośnierz.

  Europosłowie mogą też dostawać zwroty za bilety kolejowe w pierwszej klasie.

  Na utrzymanie biura w kraju, rachunki telefoniczne i podobne wydatki co miesiąc europoseł dostaje w 2019 r. maksymalnie 4513 euro. Parlament zapewnia posłom biura zarówno w Brukseli, jak i Strasburgu. W tych miastach na koszt europodatników wybrani w wyborach politycy mogą też korzystać z limuzyn.

  Warto też pamiętać o tym, że europejscy politycy mogą się wybrać na kurs językowy, za który europarlament również chętnie zapłaci. Rocznie parlament refunduje koszty podróży niezwiązanych z krajem pochodzenia danego europosła w wysokości maksymalnie 4454 euro.

  To jednak nie wszystkie przywileje, które łączą się z pełnieniem funkcji europosła. Co miesiąc taki polityk może również wydać prawie 25 tys. euro na asystentów. Te pieniądze są im przelewane bezpośrednio i pomocnicy muszą mieć ważne umowy. W polskich warunkach bywa tak, że dany europoseł po prostu zatrudnia wskazanych działaczy partyjnych. Wydaje się, że nie jest to tylko przypadłość nadwiślańskich polityków.

  Europosłowie dostają też dodatkowe fundusze, które można wydać na różnego rodzaju gadżety, jak kalendarze czy pendrive’y.

  Po zakończeniu kadencji europarlament ułatwia adaptację do życia poza tą instytucją. Jeśli ktoś nie będzie pełnił funkcji dalej, to w uproszczeniu dostaje miesięczną pensję za każdy rok pełnienia funkcji.

 • MrHyde

  Egzaminu gimnazjalnego nie zdałbyś z języka polskiego - brak przecinka rozdzielającego zdanie podrzędnie złożone: "1. Po co w wyborach startowali posłowie którzy nie biorą udziału w około 80% posiedzeń",, z matematyki - ze zdania "Najrzadziej w posiedzeniach PE bierze udział Ryszard Legutko (56 proc.)" wynika, że największa absencja wynosi (100-56)%=44%, a nie około 80% w pytaniu nr 1, oraz z etyki lub prawa - niepodanie źródła tekstu stanowi wykroczenie przeciw własności intelektualnej.

 • AnonimS

  @MrHyde nie podaję źródła bo z linkami tekst nie może być dodany. Taki regulamin na LOL co do reszty uwagi przyjąłem. Mam wrażenie że niektórzy posłowie biorą bez skrupułów diety nie dając nic w zamian.