O Stalinie - str 3

 • Na zebraniu partyjnym przemawia Stalin

  Na zebraniu partyjnym przemawia Stalin: Towarzysze, wkrótce socjalizm będzie panował na całym świecie. Dziś obejmuje on jedną piątą ziemskiego globu, za rok będzie to jedna szósta, za dwa lata jedna siódma, później jedna ósma... Tak, tak towarzysze, postępu socjalizmu nic nie zahamuje!

 • Na granicy rozmawiają dzieci polskie

  Na granicy rozmawiają dzieci polskie i rosyjskie:
  - A my mamy chleb! - wołają dzieci rosyjskie.
  - A my mamy chleb z masłem!! - rzekły na to dzieci polskie.
  - A my mamy Stalina!!! - rzuciły dzieci rosyjskie.
  - My też możemy mieć Stalina!!! - odrzuciły dzieci polskie.
  - To nie będziecie mieli chleba z masłem!!! - odpowiedziały dzieci rosyjskie.

 • Jałta Wielka trójka siedzi na tarasie

  Jałta. Wielka trójka siedzi na tarasie daczy i chwalą się swoimi papierośnicami. Roosevelt wyciąga swoją, piękną, ze srebra, pokazując wygrawerowany napis:
  - PREZYDENTOWI ROOSEVELTOWI - NARÓD
  Następny w kolejności - Churchill. Pokazuje swoją - piękną srebrną, inkrustowaną kamieniami półszlachetnymi z napisem:
  - PREMIEROWI CHURCHILLOWI - KRÓLOWA
  Kolej na Stalina. Pokazuje swoją, piękną, złotą papierośnicę, inkrustowaną kamieniami szlachetnymi, pyszną robotę najlepszych jubilerów, a na niej wygrawerowany napis:
  - POTOCKIEMU - RADZIWIŁŁ

 • Amerykanin i Rosjanin spierali się kto

  Amerykanin i Rosjanin spierali się, kto jest wybitniejszym politykiem: Hoover czy Stalin.
  - Hoover - mówi Amerykanin - to wspaniały człowiek i polityk. Przede wszystkim oduczył nasz naród pić!
  - A Stalin oduczył nasz naród jeść!

 • Czym się różni Stalin od pralki

  - Czym się różni Stalin od pralki automatycznej?
  - Stalin jeszcze wiesza.

 • Czy Stalin wierzy w Boga?

  - Czy Stalin wierzy w Boga?
  - Z pewnością. Przecież urządził wielki post..