O PRL - str 4

 • Co by było w Polsce gdyby nie było

  Co by było w Polsce, gdyby nie było PRL?
  Wszystko.

 • Jaka jest rola związków zawodowych

  Jaka jest rola związków zawodowych w kapitalizmie?
  - Mają bronić robotników przed ustrojem.
  A jaką spełniają rolę w socjalizmie?
  - Odwrotną niż w kapitalizmie.

 • Sekretarz komitetu powiatowego

  Sekretarz komitetu powiatowego obdzwania okoliczne kołchozy:
  - No jak tam idą żniwa?
  - Chu..wo!
  - Nie upiększajcie, mówcie jak jest!

 • Podczas jednej z wizyt w Polsce

  Podczas jednej z wizyt w Polsce Breżniew został zaprowadzony przez Gierka do biblioteki. Breżniew chodzi, przegląda książki, nagle w jego ręce dostał się Pan Tadeusz. Breżniew zaczyna czytać:
  "Litwo, ojczyzno moja...", wściekły rzuca książkę i pyta się Gierka:
  - Kto to napisał?!
  Gierek wystraszony nie na żarty:
  - Mickiewicz, ale... ale on już nie żyje...
  Na to rozpromieniony Breżniew:
  - Wiesz co Edziu, za to cię właśnie lubię!

 • Tata tata! Ruscy polecieli

  - Tata, tata! Ruscy polecieli na Księżyc!!  
  - Wszyscy?  
  - Nie, trzech.  
  - To co mi gówniarzu głowę zawracasz!!!

 • Jaka jest różnica między IV RP

  Jaka jest różnica między IV RP a PRL?
  - Za PRLu rząd był w Londynie, a naród w Polsce...