EDUKACJA SEKSUALNA

Felieton o nietypowych  zachowaniach seksualnych. Do napisania  tego felietonu,  skłoniły mnie pytania   czytelników o rodzaje preferencji seksualnych i ich akceptację przez nasze społeczeństwo .
Każdy z nas ma jakieś fantazje związane z seksem.  Jednym udaje się je zrealizować, inni muszą się zadowolić marzeniami. Poniżej zamieszczam alfabetyczny spis zachowań  uznawanych za parafilię, dawniej  nazywanych dewiacjami seksualnymi.  
"Parafilia (gr. para παρά = obok, ponadto, oprócz i -philia φιλία = miłość), zaburzenie preferencji seksualnych (dawniej: „dewiacja seksualna”, „zboczenie seksualne”, „perwersja seksualna– rodzaj zaburzenia na tle seksualnym, w którym wystąpienie podniecenia seksualnego i pełnej satysfakcji seksualnej uzależnione jest od pojawienia się specyficznych obiektów (w tym osób), rytuałów czy sytuacji, niebędących częścią normatywnej stymulacji,  długotrwałe, nawracające, silne, seksualnie podniecające fantazje, seksualne pobudki lub zachowania, które obejmują niezwykłe obiekty, działania lub sytuacje (obiekty nieosobowe, cierpienie lub poniżenie, dzieci, nie wyrażające zgody osoby) i powodują klinicznie znaczącą przykrość lub pogorszenie w społecznej, zarobkowej lub innej ważnej dziedzinie funkcjonowania. W definicjach niektórych parafilii przed słowem „powodują” dodane jest sformułowanie: „osoba działa zgodnie z tymi pobudkami lub” dla umożliwienia w tych przypadkach rozpoznania schorzenia nawet w sytuacji braku przykrości lub pogorszenia funkcjonowania. "

"Alfabetyczny spis takich zachowań 

Agalmatofilia - dewiacja seksualna w której bodźcem seksualnym są pomniki i rzeźby. 


Agorafilia- dewiacja w której bodźcem seksualnym są miejsca publiczne 


Agreksofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest podsłuchiwanie przebiegu kontaktu seksualnego innych osób 


Akrofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest wysokość 


Akrotomofilia (gr. akron kończyna, tomein ciąć, philein kochać) – rodzaj parafilii seksualnej, w której jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z osobami o amputowanych kończynach[1

Albutofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest woda 


Alghedonia - Przeżywanie rozkoszy podczas doznawaniu bólu. 


Altocalciphilia - typ fetyszu zwiazany z wysokimi obcasami 


Amaurofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest współżycie seksualne w ciemnościach, gdy partner ma zamknięte oczy 


Anaclitism - typ fetyszu zwiazany z przedmiotami dzieciecymi 


Anastemafilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest partner niskiego wzrostu 


Andromimetofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są kobiety udające mężczyzn 


Autonepiofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są pieluszki 


Apotemnofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest własne okaleczone ciało 


Arachnefilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są pająki 


Asfiksjofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest niedotlenienie w wyniku duszenia się lub bycia duszonym 


Aulofobia - dewiacja polegająca na obsesyjnym lęku przed instrumentami muzycznymi, które kojarzą się z członkiem. 


Autagonistofilia - Rzadka dewiacja seksualna, w której bodźcem erotycznym jest sceniczność. 


Autofetyszyzm - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest własne ciało lub jakaś jego część 


Autonekrofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest wyobrażanie siebie martwym 


Autopedofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest potrzeba bycia traktowanym jako dziecko 


Autoskopofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest oglądanie własnego ciała, narządów płciowych. 


Autossassinofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest pozorowanie własnego zabójstwa 

Choreofilia - dewiacja seksualnych w której bodźcem seksualnym jest taniec 

Dacryphilia - typ dewiacji w której źródłem podniecenia jest prowokowanie łez u partnera. Odmiana sadyzmu. 


Dendrofilia - dewiacja w której obiektem seksualnym jest drzewo. 


Doraphilia - dewiacja polegajaca na podnieceniu zwierzecym futrem lub skora 


Dysmorphophilia - dewiacja zwiazana wylacznie z partnerami zdeformowanymi lub uposledzonymi psychicznie Efebofilia - skłonność seksualna do osób bardzo młodych, ale już cieleśnie dojrzałych 


Ekshibicjonizm - jedna z najczęściej spotykanych dewiacji polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez publiczne obnażanie własnych narządów płciowych  


Ekskrementofagia - dewiacja polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez spożywanie wydalin partnera 


Emetofilia - dewiacja polegający na podniecaniu się wymiotami 


Endytofilia - dewiajca polegający na osiąganiu satysfakcji wyłącznie z ubranymi partnerami 


Entomofilia - zadko spotykana dewiacja seksualna. Bodźcem prowadzącym do osiągania satysfakcji seksualnej są insekty 


Eretofonofilia - skrajna postać sadyzmu, w której wyzwolenie seksualnej reakcji następuje podczas mordowania ofiary 

Fetyszyzm - dewiacja seksualna wyrażająca się potrzebą seksualną (popędem płciowym) ukierunkowanym na jakiś przedmiot nieożywiony, na rzecz, często na część garderoby 


Flatufilia - Rzadko spotykana dewiacja, w której bodźcem seksualnym są gazy jelitowe kierowane na twarz lub do ust partnera. 


Fobofilia - Rzadka dewiacja w której podniecenie seksualne jest wywoływane przez bodźce lękowe. 


frotteuryzm (ocieractwo) - dewiacja w której źródłem satysfakcji seksualnej jest ocieranie się mężczyzn o pośladki, piersi, rzadziej inne czesci ciala kobiet 

Gerontofilia - rodzaj dewiacji polegający na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez młodą osobę w wyniku współżycia z partnerem w wieku starczym 

Hirsutophilia - fetysz zwiazany z wlosami spod pachy 


Hodophilia - dewiacja polegajaca na odczuwaniu przyjemnosci seksualnej podczas podrozy 


Homeowestytyzm - dewiacja która polega na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez nakładanie na siebie ubrania należącego do innej osoby 


Hygrofilia - dewjacja w której bodźcami seksualnymi są wydzieliny ciała 


Hyphephilia - dewiacja polegajaca na dotykaniu skory , wlosow , futra 


Kandaulezizm - rzadko spotykana złożona dewiacja polegająca na łączeniu ekshibicjonizmu z masochizmem 


Kazirodztwo - kontakty seksualne między spokrewnionymi osobami 


Klaustrofilifobia - dewiacja w której satysfakcja seksualna jest osiągana dzięki współżyciu w zamkniętych pomieszczeniach 


Kleptofilia - dewiacja w której satysfakcja seksualna jest osiągana w trakcie popełniania kradzieży. 


Klismafilia - Typ dewiacji której satysfakcja seksualna jest osiągana poprzez wlewy doodbytnicze 


Koprofilia - Dewiacja w której bodźcem seksualnym jest kał i czynnosci zwiazane z nim 


Ksenofilia - rzadko spotykany typ dewiacji seksualnej w której satysfakcję seksualną daje kontakt z zupełnie obcym, nieznanym 


Laktafilia - dewjacja w której bodźcem seksualnym są wydzielające mleko piersi 


Masochizm - dewiacja seksualna, w której istotną cechą jest czerpanie rozkoszy seksualnej w związku z niezwykle silną uległością i podporządkowaniem się drugiej osobie 


Moriaphilia - dewiacja polegajaca na odczuwaniu przyjemnosci seksualnej podczas opowiadania sprosnych dowcipow 


Mysofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest brud (własny, partnera, otoczenia). 


Narratofilia - dewiacja w której rozmowy erotyczne prowokują wystąpienie reakcji seksualnej 


Nekrofilia - dewiacja seksualna polegająca na podejmowaniu obcowania płciowego z osobą zmarłą 


Nekrosadyzm - odmiana sadyzmu w jednej z jego krańcowych postaci. Szczególnie niebezpieczna dewiacja seksualna. Wyraża się śmiertelnym duszeniem 


Nimfofilia - potrzeba seksualna bądź skłonność seksualna dojrzałego mężczyzny ukierunkowana na dziewczęta we wczesnym okresie dojrzewania 


Nimfomania - hieperaktywnosc seksualna wystepujaca u kobiet 


Oculophilia - fetysz zwiazany z oczami 


Pediophilia - typ fetyszu zwiazany z lalkami 


Pedofilia - dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu potrzeby kontaktów seksualnych z dziećmi 


Phallophilia - fetysz zwiazany z duzym rozmiarem penisa 


Pigmalionizm - osiąganie stanu podniecenia płciowego na widok zdjęć pornograficznych 


Pirolagnia - wyzwolenie reakcji seksualnej na widok ognia; może być niespodziewanym, epizodycznym przeżyciem lub formą dewjacji prowadzącą do piromanii seksualnej 

Podophilia - fetysz zwiazany ze stopami 

Raptofilia - odmiana sadyzmu, polegająca na osiąganiu rozkoszy przez gwałcenie partnerów seksualnych 


Sadomasochizm - współistnienie potrzeb, fantazji i pragnień sadystycznych i masochistycznych 


Saliromania - Skojarzenie sadyzmu z fetyszyzmem, polegające na celowym brudzeniu innej osoby w celu wyzwolenia reakcji seksualnej 


Siderodromofilia - odmiana dewiacji w której satysfakcję seksualną osiąga się przez współżycie w pociągach 


Sitofilia - odmiana parafilii, w której satysfakcję seksualną osiąga się przez pobudzanie bodźcami wiążącymi się z jedzeniem 


Skatologia telefoniczna - osiąganie satysfakcji seksualnej w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych o obscenicznej treści 


Somnofilia - zespół śpiącej księżniczki, przeżywanie satysfakcjonujących stosunków seksualnych jedynie podczas pozorowanego snu 


Stygmatofilia - Szczególny pociąg do nakłuwania i/lub tatuowania siebie bądź partnera seksualnego, co warunkuje wyzwolenie reakcji seksualnej 


Symforofilia - przeżywanie w wyobraźni klęsk i katastrof żywiołowych lub innych, w których cierpią i giną ludzie, co wywołuje satysfakcję seksualna 

Transwestytyzm - tendencja do identyfikowania się z płcią przeciwną, przejawiająca się zwłaszcza w sposobie ubierania się i zachowania 

Urolalia - obsceniczne słownictwo związane z moczem używane w obecności partnera 

Wampiryzm seksualny - Skrajna postać fetyszyzmu, gdzie rolę fetysza pełni krew partnera. Satysfakcja seksualna osiągana jest najczęściej w wyniku nieszkodliwego ugryzienia lub zadrapania 

Zelofilia - typ dewiacji, w której satysfakcja seksualna jest osiągana wyłącznie na drodze fantazjowania 

Zoofetyszyzm - Zaburzenia seksualne, polegające na osiąganiu satysfakcji seksualnej pod wpływem widoku partnerki seksualnej, ubranej w skórę lub futro zwierzęcia. 

Zoofilia - rodzaj dewiacji seksualnej polegający na skierowaniu aktywności płciowej do zwierząt 

Zoosadyzm - znęcanie się nad zwierzętami wywołujące reakcję seksualną"
   Listę tą skompletowal i przedstawil Xuzon."
 Jak widać różne są fantazje seksualne i różnorodny sposób ich zaspokajania . Jedne do zaakceptowania dla ludzi postronnych , inne potępiane nawet przez innych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Do nich napewno należy zaliczyć pedofilię,  zoofilię,  nekrosadyzm czy nekrofilię.  Nieszkodliwymi wydają się dendrofilia czy choreofilia.  Zresztą  sami  zastanówcie się nad tym tematem.  Może ten tekst pozwoli na zdefiniowanie niektórych Waszych fantazji.

6 328 czyt.
100%8
AnonimS

opublikował opowiadanie w kategorii erotyczne i felietony, użył 1624 słów i 11007 znaków, zaktualizował 10 mar 2019.

12 komentarze

 
 • cicha2591

  Z tymi pająkami to nieźle szczerze mówiąc, jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić

  92%

 • AnonimS

  @AlexAthame to nie ja wymyśliłem tą klasyfikację.  Ja ją tylko upubliczniłem.  A to definicja z Wikipedii
  "Homoseksualizm, homoseksualność (z greki ὁμόιος homoios = taki sam, równy oraz z łac. sexualis = płciowy) – relacja romantyczna, pociąg seksualny i/lub zachowanie seksualne pomiędzy osobami tej samej płci. Jako orientacja seksualna, homoseksualność jest „trwałym wzorcem emocjonalnego, romantycznego, i/lub seksualnego zaangażowania” ludzi tej samej płci. Odnosi się również do poczucia przynależności, zaangażowania i aktywności społecznej w grupach, które podzielają te wzorce zaangażowania.

  Obok heteroseksualizmu i biseksualizmu jest jedną z trzech głównych orientacji seksualnych w ramach kontinuum seksualnego.

  Naukowcy nie wiedzą dokładnie, co determinuje orientację seksualną danej osoby, ale uważają, że jest ona spowodowana złożoną zależnością wpływów genetycznych, hormonalnych i środowiskowych i nie uważają, by była ona kwestią wyboru. Opowiadają się za teoriami biologicznymi, które wskazują na czynniki genetyczne, wczesne środowisko macicy, oba te czynniki, lub włączają czynniki genetyczne i społeczne. Nie ma przekonujących dowodów, które sugerowałyby, że rodzicielstwo lub doświadczenia z wczesnego dzieciństwa odgrywają rolę, jeśli chodzi o kształtowanie orientacji seksualnej. Podczas gdy niektórzy ludzie uważają, że aktywność homoseksualna jest nienaturalna.  badania naukowe wykazały, że homoseksualizm jest normalną i naturalną wariacją w ludzkiej seksualności i nie jest sam w sobie źródłem negatywnych skutków psychologicznych. Poza ludźmi zachowania homoseksualne zostały udokumentowane u wielu gatunków zwierząt. Nie ma wystarczających dowodów na poparcie interwencji psychologicznych w celu zmiany orientacji seksualnej, brak badań dowodzących skuteczności takich interwencji.

  Najczęstsze terminy dla określenia osób homoseksualnych to lesbijka dla kobiet i gej dla mężczyzn, choć w języku angielskim słowo gay jest używane zarówno w odniesieniu do homoseksualnych mężczyzn jak i kobiet. Liczba osób, które identyfikują się jako geje lub lesbijki oraz odsetek osób doświadczających związków seksualnych z osobami tej samej płci jest trudny do oszacowania przez naukowców z różnych powodów, m.in. dlatego, że wiele osób homoseksualnych nie ujawnia otwarcie swojej orientacji z powodu homofobii i innych form heteroseksistowskiej dyskryminacji.

  Wiele gejów i lesbijek żyje w trwałych i wzajemnie oddanych związkach, choć dopiero od początku dwudziestego pierwszego wieku warunki polityczne umożliwiły ich formalną widoczność i podliczenie. Relacje homoseksualne są równoważne relacjom heteroseksualnym we wszystkich kluczowych aspektach psychicznych.

  Związki i akty homoseksualne były podziwiane, a także potępiane na przestrzeni dziejów, w zależności od formy, jaką przyjmowały, i kultury, w jakiej występowały. Od końca XIX wieku zainicjowany został globalny ruch na rzecz zwiększenia widoczności, uznania i przyznania równych praw osobom homoseksualnym, w tym prawa do małżeństwa i związków partnerskich, adopcji i wychowywania dzieci, zatrudnienia, służby wojskowej, równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia ustawodawstwa przeciwdziałającego nękaniu i nienawiści na tle orientacji seksualnej, w tym wobec osób w okresie dojrzewania szczególnie narażonym na agresję."

  92%

 • AlexAthame

  Proponuje: Tee time sex only. Dewiacje polegająca na uprawianiu sexu w innych godzinach niż 5pm

  92%

 • AlexAthame

  A co z pociągiem sexualne kobiety do mężczyzny lub odwrotnie.Jak tak dalej pójdzie ktoś z pewnością uzna to za dewiacje.A co z lesbijka co ma pociąg sexualne do mezczyzny?A czyli homoseksualizm to nie dewiacje? Czyli jestem jednak zoboczony bo.mezczyzni mnie nie kręcą.

  92%

 • Margerita

  Ja też czytałam i nie wiedziałam, że jest aż tyle odmian tych seksualnych popędów    

  92%

 • Somebody

  Ja tam jestem za. Tylko po co incognito?  

  92%

 • Kocurek70

  Zbyt często na tych stronach, opisywane są dewiacje seksualne, jako coś normalnego i aprobowanego przez przeciętnego osobnika. Co gorsza tłumaczone to jest jako pewne urozmaicenie, nudnego przewidywalnego współżycia seksualnego. A wszystko to dzieje się wtedy gdy zabraknie prawdziwej oszałamiającej miłości. A można. sam zakochiwałem się w mojej żonie tej samej od 40 lat, kilkakrotnie. Wszystko dzieje się w naszym umyśle, i jest zależne od naszego nastawienia i sytuacji.  

  92%

 • AnnaKowalska

  No to przeczytałam. Niektórych rzeczy nie da się "od-zobaczyć", nawet jeśli są tylko ciągiem czarnych znaczków na ekranie. Dochodzę do wniosku, po tej lekturze, że ludzkość przez wieki duuużo myślała o seksie .  

  92%

 • agnes1709

  Wybacz, ale niektóre są cholernie zabawne, np. włosy po pachą Masakra jakaś, ale dobrze wiedzieć, może powyższe kiedyś się przyda? P.s. Mnie ruszają niektóre filmy dla dorosłych, czy to znaczy, że mam coś z głową?  Bo od zawsze myślałam, że to raczej normalny odruch. No cóż...

  92%

 • peter86

  i na co to komu....

  92%

 • angie

  Ach, jak wiele jeszcze do odkrycia Szkoda, że nie bardzo jest z kim  

  100%2

 • MrHyde

  "Nieszkodliwymi wydają się dendrofilia czy choreofilia" - dziwne, że się wydają nieszkodliwymi, skoro istotą zaburzenia (w tym wypadku parafilii) jest szkodliwość - "klinicznie znacząca przykrość". Głaskanie drzewa niesprawiające nikomu przykrości i niebędące zachowaniem kompulsywnym nie zostanie zakwalifikowane jako zaburzenie.

  92%