Dlaczego Chruszczow

Dlaczego Chruszczow przedkłada hodowlę świń nad hodowlę owiec? Owce są przeżytkiem. Do dziś beczą: Beeeee-ria! Beeeee-ria! Świnie zaś wspierają partię i rząd: Chnru-szczow! Chrrru-szczow!

Hotist

dodała dowcip do kategorii zagadka, zaktualizowała 22 sty 2016.

Dodaj komentarz