Breżniew spotkał się

Breżniew spotkał się z papieżem.
- Dlaczego ludzie wierzą w chrześcijański raj - spytał - a nie chcą wierzyć w raj komunistyczny?
- Bo my swego raju nie pokazujemy...

Luthoruble

dodała dowcip do kategorii zagadka, zaktualizowała 22 sty 2016.

Dodaj komentarz