Żydowski krawiec

Żydowski krawiec uważnie mierzy materiał przyniesiony przez klienta. Ten pyta żartobliwie:
- Co, kombinuje pan, żeby i dla pana wystarczyło?
- Dla mnie na pewno wystarczy. Kombinuję, żeby wystarczyło dla pana.

Wetsoft

dodał dowcip do kategorii żyd, zaktualizował 22 sty 2016.

Dodaj komentarz