"Isza" znaczy żo...

Nauczyciel w chederze tłumaczy uczniom nowe słowa: "Isza" czyli "żona".
- Powiedz Josełe, co to jest "isza"? To jest żo...?
- Żołnierz - wyrywa się Joseł.
- Nie, "isza" to żo...?
- Żołądek.
- Nie, "isza" to żo...?
- Żołądź.
- Nie, "isza" to jest takie coś co ja mam, co twój tate ma i co ty będziesz miał jak dorośniesz.
_ Już wiem! - woła Joseł triumfalnie. - "Isza" to znaczy PRZEPUKLINA.

PhotoManual

dodał dowcip do kategorii żyd.

Dodaj komentarz