Uprzejmie proszę

- Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Hipermarkecie w Lubinie. Prośbę swa motywuje tym, iż w chwili obecnej jestem zarejestrowana w Rejonowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna.

manihica

dodała dowcip do kategorii list, podanie, zaktualizowała 22 sty 2016.

Dodaj komentarz