Materiał znajduje się w poczekalni. Prosimy o łapkę i komentarz.

Reżyserze, nie kończ...

Ilekroć ją widzę, to zawsze moja jutrzenka
Oczy - głębokie laguny
Policzki to truskawki
Lico to welin dla najpiękniejszych słów

Ile mi trzeba tego cuda oglądać, tylko ja wiem
Jak często ją dotykam to czuję, że żyję
Ilekroć odchodzi, daję jej swej uwielbienie
Motywacja i zawód jedno ma imię

Jej dotyk pali me dłonie
Kiedy ją ściskam, czuję w ramionach cały świat
Nigdy nie spotkałem, ale tęsknię
Nigdy nie przytulałem, jak więc mogłem czuć?

Słodyczo codziennej goryczy!
Już trzymałem Twoją rękę
Już oglądałem ten film
Kiedy otwieram oczy
Reżyserze, nie kończ…

Dodaj komentarz