O informatykach

  • Port USB

    Powiadam ci synu:  
    Ci, co palcem po omacku znajdują wejście USB z tyłu komputera,  
    problemów z dziewczynami mieć nie będą.