Milady

Emilia
Wszystko, co kochałem, kochałem samotnie.
razem:   744 42 136 217 260