Karou

Karou z Poznań, 23 lata
razem:   76 1 119 58 250