Zamiast erekcji dostali świństwo

Zamiast erekcji dostali świństwoŹróło: fakt.plTe leki mogły być nie­bez­piecz­ne! Po­li­cjan­ci z Lę­bor­ka (woj. po­mor­skie) za­trzy­ma­li trzech męż­czyzn, któ­rzy od mie­się­cy han­dlo­wa­li w in­ter­ne­cie le­ka­mi na po­ten­cję. Nie mieli na to żad­nych ze­zwo­leń. Grożą im 2 lata wię­zie­nia

To była do­brze zor­ga­ni­zo­wa­na grupa. Trzej męż­czyź­ni: Rafał G. (20 l.), Ce­za­ry W. (23 l.) i Da­riusz K. (26 l.) roz­krę­ci­li w in­ter­ne­cie do­brze pro­spe­ru­ją­cy biz­nes. Za nic mieli pol­skie prawo. Hur­to­wo ku­po­wa­li m. in. chiń­ską via­grę i sprze­da­wa­li ją przez in­ter­net.

Wszyscy trzej mężczyźni wyszli z policyjnego aresztu za poręczeniem majątkowym. Muszą stawiać się na komisariacie. Teraz policjanci będą przesłuchiwać wszystkich, którzy kupowali od nich tabletki na lewo.

źródło: fakt.pl

manihica

znalazła niusa na fakt.pl. Tagi: #erekcja #leki #oszustwo

2 komentarze

 
  • Margerita

    Ale jaja

    7 cze 2022

  • marunia

    Jakby zapłacili haracz zwany podatkiem dla bantustanu czasami zwanego Polska, świństwo nazwane byłoby certyfikowanym lekiem

    27 maj 2021