xptoja

28 lat
"Każdy z nas nosi rany po bitwach, nasze serca, nasza przyjaźń są symbolem zwycięstwa"
razem:   10 9 7 025