xptoja

"Każdy z nas nosi rany po bitwach, nasze serca, nasza przyjaźń są symbolem zwycięstwa"
razem:   10 9 7 662