secret

razem:   1 1 861
  • Gdzie jesteś? cz.1

    Sprawiedliwość. Jak mamy rozumieć to słowo? Czy każdy może na to liczyć? Czy nienarodzone dziecko może liczyć na rozstrzyganie jego praw w sądzie, czy znajdzie się ...