Nawalony dyrektor

rysunek : Nawalony dyrektor

Rysunek wykonany dla tygodnika TEMI

Dodaj komentarz