Coroczny pomiar ksenofobii (2019)

polityczna : Coroczny pomiar ksenofobii (2019)«»

CBOS:
"Już od dwudziestu pięciu lat badamy stosunek Polaków do innych narodów, starając się określić, które z nich są na ogół darzone sympatią, a w stosunku do których przeważa niechęć. W tym roku zapytaliśmy o nastawienie do dwudziestu czterech narodów i grup etnicznych. Respondenci oceniali na 7-punktowej skali, w jakim stopniu darzą dany naród sympatią bądź też są mu niechętni. Uzyskane wyniki przedstawiamy w formie zagregowanej do trzech kategorii: sympatii (punkty na skali od +1 do +3), obojętności (0) i niechęci (od -1 do -3). W ten sposób prezentujemy zasięg sympatii i antypatii do poszczególnych narodów".

źródło: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_037_18.PDF

389 wyś.
92%3891
MrHyde

zamieścił fotkę , 442x524 - 74 kB w kategorii polityczne.

1 komentarz

 
  • White

    White · 8 sierpnia

    Dziwię się małej sympati do Serbów