zbyszek44

zbyszek z łódz, 63 lata
satyryk
razem:   8 1 6 1 093