zbyszek44

zbyszek z łódz, 64 lata
satyryk
razem:   113 17 85 12 343