marlon

danuta z chorzow, 54 lata
pełna życia i optymizmu,kochająca wszystkich