Zielona

"Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać."
razem: