Moje

  • Odpowiedzialna blondynka

    Pracodawca zatrudnia blondynkę:  
    - Proszę pani, potrzebujemy przede wszystkim ludzi odpowiedzialnych...  
    - To się doskonale składa - odpowiada blondynka. - W poprzednim zakładzie pracy ilekroć coś się stało zawsze mówili, że to ja jestem odpowiedzialna.

    100%14