My4546

E i S z UE
Jesteśmy małżeństwem od wielu lat.