Milady

Emilia
Wszystko, co kochałem, kochałem samotnie.