AbbieFaria

Andy
Nic, nic, nic i jeszcze nic. Zamknięty w sobie.