Fotki tag #13grudnia1981 (4)

  • Agrounia

    Agrounia

  • Jaruzel

    Jaruzel

  • Prezent z okazji...

    Prezent z okazji...