trujnik

Robert z Taunton, 59 lat
Strona: chomikuj.pl
Z zawodu tłumacz, hobby to między wieloma innymi kolejnictwo (podgatunek zaliczacz linii) i literatura LGBT. Zbieram słowniki jednojęzyczne, głównie angielskie, niemieckie i szwedzkie. Słucham muzyki – bluesa, rocka, jazzu i poważnej. Moje próbki można znaleźć na chomiku – transfer na mój koszt. Próbuję napisać również bardziej "pochwiarskie" opowiadanie i są to Przypadki Krzysia. Dziękuję za zainteresowanie i i życzliwe przyjęcie, prosząc jednocześnie o uwagi.
razem:   399 30 42 719
 • Przypadki Krzysia (8) Lekcje obłapiania

  – Paulina, nie żartuj – odpowiedziałem przerażony. – Gospodarze wrócili, to jest absolutnie wykluczone. I raczej nie mogę się spotkać z tobą dziś wieczorem, mam ...

 • Nie umrzeć prawiczkiem

  Niespodziewany telefon przerwał Stefanowi błogi wypoczynek. Do niespodzianek był już przyzwyczajony, podejmując pracę reportera musiał się liczyć z niedokończonymi ...

 • Co ona mi zrobiła?

  – Jak ja mogę cię puścić na imprezę, skoro ty się bijesz z chłopakami – powiedziała matka. – Poza tym ja dobrze wiem, co się na takich imprezach dzieje. Mało to ...

 • Co się odwlecze...

  Najpierw była Nasza Klasa i wszystkie jej konsekwencje. Zatem impreza, spotkania po latach, nocne Polaków rozmowy. Nie przepadam za takimi klimatami, poza tym mieszkam od dawna ...

 • Nie zakochuj się w piątek trzynastego

  Są ta­kie dni, kie­dy le­piej nie po­dej­mo­wać waż­nych de­cy­zji. Mo­że­cie mi wie­rzyć lub nie, ale jak za­ra­zy wy­strze­gam się piąt­ku ...

 • Autostradą na tamtą stronę

  Tu nie ma żadnej erotyki. Nawet umiejscowienie akcji w realiach gay nie ma żadnego wpływu na akcję – nie chciało mi się bohatera zmieniać na kobietę tylko po to, by ...

 • Wiedza to połowa sukcesu

  Ma­rek Za­mor­ski był zwy­kłym, czter­dzie­sto­let­nim miesz­kań­cem Po­zna­nia, jed­nym z kil­ku­set tysięcy. Od in­nych róż­ni­ło go tyl­ko to, że ...

 • Obcy człowiek

  W imie­niu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej... Po roz­pa­trze­niu spra­wy o roz­wód z po­wódz­twa... sąd po­sta­na­wia... stwier­dzić trwa­łość ...

 • Dziewczyna z tubą

  Deszcz tego dnia lał pa­skud­nie, na­wet nie pa­dał. Zo­fia ner­wo­wo roz­glą­da­ła się za ja­kąś tak­sów­ką. W rę­kach trzy­ma­ła swo­je­go ...

 • Jak na chwilę zostałem kobietą

  Na­wet naj­pięk­niej­sze wa­ka­cje są do dupy, je­śli nie ma kasy. Na­sta­wia­łem się, że po zda­nej ce­lu­ją­co ma­tu­rze mama syp­nie nie­co kasą ale ...

 • Masz głowę i ... – kombinuj!

  Leszek ma problemy z dojrzewaniem, typowe dla milionów chłopców i tak jak większość z nich wyważa otwarte drzwi. Ma przeciw sobie potężnego wroga, i to takiego, którego ...

 • Tego żadna kobieta cię nie nauczy

  To fragment większej powieści "Nie będzie bolało", którą znajdziesz na chomiku o takiej nazwie jak moje konto. Celowo wrzucam właśnie ten kawałek, choć tu się pozornie ...

 • I zostaniesz ojcem mojego dziecka

  Pej­zaż za oknem za­czął po­wo­li sza­rzeć, po ja­kimś cza­sie roz­mył się zu­peł­nie za spra­wą mżaw­ki. Tyl­ko gdzieś da­le­ko świe­ci­ły ...

 • Wioska pod Strzelinem

  Zimny, nieprzyjemny deszcz walił mi prosto w twarz, tnąc skórę jak żyletka. Jeśli na kogoś byłem w tym momencie zły, to na siebie samego. Wycieczek się staremu dziadowi ...