Znaki czasu cz 2

                                                 Znaki czasu  cz  2

Dziękuję wszystkim za łapki. Kiedyś może napiszę dlaczego miało być dziesięć. Na wstępię chcę zaproponować: Pytania i odpowiedzi. Odnośnie Biblii. Odnośnie Boga z Biblii. Bo już takie miałem w komentarzach.
Niektóre sprawy w Piśmie są jasne, niektóre dyskusyjne, a niektóre niewyjśnione. Ponieważ Autor sobie zastrzegł trzymać tajemnice. Jak już może wspomniałem te tajemnice nigdy nie będą wyjaśnione lecz bardziej prawdopodobne, dowie się o nich Oblubienica czyli duchowa żona Baranka. Jest to zrozumiałe. W dobrych małżeństwach też są tajemnice, o których nikt inny nie wie, tylko małżonkowie.  
   Zanim zacznę walić z grubych dział, zacznę delikatnie. Chciałem to wszystko napisać z myślą aby przybliżyć wam Boży plan.  
Słowo, Pismo lub potocznie Biblia, mówi o charakterze Boga, jego zamierzeniach. Nie jest to księga historyczna. Jak sama mówi o sobie, jest napisana dla prostych ludzi. Dlatego najlepiej jest przyjmować co się czyta, jak jest. W swojej prostocie jest jednocześnie dokładna. Na poczatku czytamy że Bóg stworzył niebo i ziemię. Dlaczego nie ziemię i niebo? W księdze Hioba czytamy, że aniołowie obserwowali jak Bóg tworzy podwaliny Ziemi i radowali się z tego. Czyli musieli być stworzeni najpierw. A ponieważ Pan jest Bogiem porządku, nie stworzył ich bez ich miejsca przeznaczenia, czyli niebo stworzył wcześniej. Trzecie zresztą. Pierwsze jest to co widzimy, drugie to kosmos, gdzie teraz są demony i trzecie to Jego miejsce i aniołów Bożych.  
   W dzisiejszym odcinku chcę wam przedstawić trzy specjalne osoby z Biblii. Bohaterowie wiary są opisani w liście do Żydów. Ja chcę opisać innych. Proszę zwrócić uwagę czym według mnie, prawdopodobnie zasłużyli sobie na specjalne wyróżnienie w oczach Bożych.
                                                               Józef, syn Izraela.  
Był urodzony w późnej starości Jakuba. Był synem Jakuba i Racheli. Jakub czyli Izrael miał dwunastu synów. Pierworodny Ruben. Pozostali synowie Lei: Symeon, Lewi, Juda, Isschar, Zabulon. Synowie Racheli: Józef i Beniamin. Synowie Bilhi, niewolnicy Racheli: Dan i Naftali. Synowie Zilpy, niewolnicy Lei : Gad i Asher.  Rachela, którą Jakub umiłował, umarła rodząc Benjamina.
  Józefa Jakub szczególnie umiłował. Sprawił mu kolorowy kaftan. Bracia widząc, że ojciec go kocha więcej niż ich, znienawidzili go. Oczywiście z zazdrości.  
Józef miał sny. Nie wiedział, że są od Boga i są prorocze. Pierwszy sen miał taki, że wszyscy bracia mu się kłaniali. Oczywiście ich nienawiść do niego wzrosła w ich oczach, kiedy im to powiedział. W drugim śnie mu się śniło, że nie tylko oni mu się kłaniają, ale też ojciec i matka.  
Oczywiście co do matki było to umowne gdyż zmarła ona przy porodzie najmłodszego syna Izraela, Beniamina.  
   Bracia nienawidzili go. Bez powodu. Józef w tym był obrazem Jezusa, którego znienawidzono bez powodów.  
   Bracia postanowili go zabić, ale na szczęście, Ruben się temu sprzeciwił. Chciał go potem uwolnić i zwrócić ojcu. Ruben odszedł od nich. Potem bracia pochwycili Józefa i wrzucili go do pustej studni. Juda powiedział im, żeby go nie zabijali. Zmienił ich zamiar na taki, że postanowili przekonać ojca, że Józefa zabił dziki zwierz, a sami zamierzali, pod namową Judy, sprzedać go kupcom izmaelskim, którzy udawali się do Egiptu.  
Józef został sprzedany za 20 sztuk srebra. Umazali jego kolorową szatę we krwi kozła i pokazali ją ojcu. Ruben wrócił potem i kiedy nie znalazł brata, był załamany. Ostatecznie Jakub został przekonany, że jego umiłoway syn zginął. Kupcy izmailscy ( z plemion Izmaela, syna Izzaka i Hagar) sprzedali Józefa Potifarowi, urzednikowi faraona, dowódcy jego straży przybocznej.  
   Pan ( Bóg) darzył Józefa życzliwością. Józefowi wiodło się dobrze. Jego pan zauważył to, że wszystko co robi jego niewolnik, odnosi sukces i uczynił go swoim osobistym sługą i zarządcą domu. Józef był pięknym z urody mężczyzną. Żona Potifara chciała z nim współżyć, ale Józef nie chciał. Żona urzędnika namawiała go co dnia do tego czynu. Prawdopodobnie go kokietowała. Kiedyś był tylko oni ona w domu. Złapała go za płaszcz i chciała zmusić do współżycia, ale Józef uciekł, a płaszcz zostawił. Wcześniej jej tłumaczył, że Potifar ustanowił go panem nad wszystkimi w domu i tylko ona nie jest pod nim. Następnie, kiedy uciekł skłamała, że chciał ją zgwałcić. Józef poszedł do więzienia.  
   Ponieważ był czysty w oczach Pana, ten nadal z nim był. Dawał mu interpretację snów.  
Aby nie ciągnąć histori, dzięki snom i ich interpretacji, został drugim po faraonie w całym Egipcie. Wzbogacił faraona, bo Bóg mu dał sen i interpretacje o przyszłym głodzie. W końcu kiedy był głód na całej ziemi, Jakub i jego rodzina przybyli do Egiptu po zboże. Józef nie uczynił niczego braciom. Oczywiście najpierw nie wiedzieli kim jest i oddawali mu pokłony, czyli jego sen się sprawdził.  
Dzięki temu Izraelici znaleźli się w Egipcie. Potem tam zostali. Rozmnożyli się i stali się niewolnikami innego faraona, który nie znał Józefa. Potem był Mojżesz. Dalej i dalej w końcu Maria urodziła Jezusa. Czyli wszystko by się nie stało gdyby Józef nie dostał kolorowego kaftana. Bóg potrafi zło obrócić w dobro.  
   Co było próbą dla Józefa? Oczywiście to, że nie poszedł do łóżka z żoną swojego pana Potifara.  
Bóg zamienił zło jego braci na dobro, a Józefa wywyższył tak, że tylko faraon był wyżej od niego w całym Egipcie, który był wówczas największą potegą na świecie.

                                                                  Hiob.  

Ksiega Hioba jest jedną z najstarszych ksiąg w całej Biblii. Hiob był najbogatszym i najbardziej prawym człowiekiem na całej ziemi w tym czasie. Bóg był tak pewny co do wierności Hioba, że zezwolił Szatanowi zniszczyć cały jego majątek, zabić wszystkie jego dzieci, a gdy ten nadal tkwił w prawości, Szatan sprowadził na niego najbardziej uciążliwy trąd. Wiele tygodni Hiob cierpiał. W końcu przyszli do niego przyjaciele i chcieli go pocieszyć. Zamiast tego nakłaniali go by się przyznał, że zgrzeszył i to wszystko jest wynikiem tego. Hiob jednak nie mógł znaleźć w sobie nieprawości. W rezultacie Bóg przewrócił mu dobra i obdarzył najpiękniejszymi córkami jakie były na ziemi. Dał Hiobowi dwukrotnie większy majątek niż poprzednio i długie i szczęśliwe życie, tak że mógł on ogladać czwarte pokolenie w całości.  
   W czym Hiob mógł wzbudzić uznanie w oczach Pana? Księga Hioba rozdział 31 werset 1. Zawarłem z oczami przymierze by nie spojrzeć na pannę.  
Oczywiście we wszystkim innym był prawy i doskonały. O Hiobie i księdze Hioba będzie jeszcze w innych odcinkach, bo jest to bardzo interesująca księga. Mówi wiele o przeciwniku Boga i ludzi, Szatanie.

                                                                    Daniel.  

Podobnie jak Józef, Daniel był bardzo urodziwy i bez skazy. Poza tym był mądry. Został wybrany aby zostać zabrany na dwór Nabuchodonozora. Wówczas Babilon był największą potęgą światową.  
   Daniel jak i inni młodzieńcy z Izraela mieli być poddani nauce. Mieli też spożywać posiłki z królewskiego stołu. Daniel odmówił i w rozsądny sposób nakłonił zarządzającego nimi, by pozwolił mu żyć na chlebie i wodzie i jarzynach i owocach. Podobnie jak i on, trzech pozostałych młodzieńców nie chciało jeść nieczystych dla Hebrajczyków potraw.  
   W rezultacie tej próby ich twarze okazały się zdrowsze i wygladali lepiej niż pozostali.  
Dzięki darowi rozumienia snów, które mu dał Bóg, Daniel stał się wielkim na dworze Nabuchodonozora.  

Reasumując w dwóch opisanych wypadkach zadecydowała czystość w sprawach intymnych i w jednym czystość w spożywaniu posiłków. Oczywiście wszystko inne było w porządku.  
Dlaczego to napisałem?  
   Według mojego rozeznania każdy chociaż raz staje przed próbą daną od Boga. Mimo, że pożądanie fizyczne jest bardzo silne i wynika z natury, Bóg sobie ceni czystość w tych sprawach. Wrócę do tej sprawy w kwesti demonów.  
Jak mówi pismo, Bóg nigdy nie daje człowiekowi próby większej niż jaką człowiek ten może udźwignąć. Niestety w większości wypadków, upadamy. Ja upadłem wiele razy.  
   Jaka cecha człowieka Boga zawsze rusza? Żal popełnionych czynów. Zawsze i praktycznie nie ma grzechu, którego Bóg by nie wybaczył jeżeli szczerze żałujemy. Należy sobie uświadomić co się uczyniło, żałować i nie robić tego więcej. Czego Bóg najbardziej nienawidzi? Rebeli. Czy rebeliantem może być niewierzący? Nie.  
   Wśród katolików panuje przekonanie, że Bóg jest miłością. I to prawda. Wielokrotnie Biblia o tym mówi. Pierwszy List Jana roz 4 werset 16. Natomiast wielu ludzi czuje się urażonych kiedy słyszy, że Bóg nienawidzi. Cała Biblia jest przepełniona, że Bóg jest dobry i miłosierny. Również jednak jest wielokrotnie napisane, że Bóg nienawidzi i jest pełen gniewu.  

Proszę pamiętać, że to On nas stworzył, a nie my jego. Sam mówi, że jego myśli są nad naszymi myślami. Mimo to powiedział, że będziemy bogami. Ale stanie się to tylko dla tych, którzy nie zejdą z jego ścieżki. Wąskiej ścieżki do królestwa. Jego przeciwnik też obiecał Ewie, że będzie jak Bóg. Rodzaju 3 werset 4. Na pewno nie umrzecie.... i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.
Ta ścieżka jednak jest kłamstwem i zaprowadzi każdego kto uwierzy kłamstwu Diabła do jeziora ognia.
W Rodzaju 3 werset 21 Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jak my. Zna dobro i zło.  

Trzeci odcinek Znaków czasów będzie o tym czy rzeczywiście Bóg nam dał nam wolny wybór.  
   Mam nadzieję, że będą pytania po tej jak i każdej następnej części. Nie muszą być o tym co napisałem teraz. Mogą być o czymkolwiek dotyczącym zbawienia, wiary, Boga i innych spraw. Odpowiem zgodnie z Pismem. Jeżeli będę potrafił. Pytania mogą być w komentarzach, bardziej osobiste w wiadomościach. Dziękuję.
Na koniec pragnę powiedzieć, że nie znam super Biblii. Na lol jest osoba, która zna ją lepiej niż ja.  
Ale oczywiście nie ujawnię jej imienia.

160 czyt.
100%53
AlexAthame

opublikował opowiadanie w kategorii inne i obyczajowe, użył 1830 słów i 10206 znaków, zaktualizował 20 cze o 6:40.

3 komentarze

 
 • kaszmir

  kaszmir · 20 czerwca

  Byłam wcześniej i czytałam, wróciłam. Tekst na tak, ale do mnie jakoś nie przemawia. Moim zdaniem Biblia to ogromna metafora i zrozumienie jej wymaga ogromnej tolerancji wobec drugiego człowieka. Czy dla prostych ludzi? Tutaj bym się sprzeczała.  

  Znaki czasu... czy my nie stwarzamy sami okazji na wszelakie cuda i nie boimy się mówić o tym.  
  Snobizm czy filozofia, a może cynizm przemawia poprzez Bogów na ziemi.

  Pozdrawiam

 • Duygu

  Duygu · 20 czerwca

  Ciekawe przykłady. O Hiobie, z tego, co pamiętam, miałam całkiem sporo lekcji w szkole, na języku polskim i temat był nudny, ale czego spodziewać się po "pani polonistce"?    Poradziłeś sobie. Trochę śmieszne i wydawać by się mogło, głupie pytania,  podałam już na priv    Łapa  

 • MrHyde

  MrHyde · 20 czerwca

  Żona Baranka czyli Owieczka?